A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища

Затверджено

 рішенням ІІІ сесії

Іванівської селищної ради 

VІІ скликання

від 22.12.2017 р. № 37

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища

1. Загальні положення

1.1. Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища Іванівської селищної ради (далі - відділ) є  виконавчим органом ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний  раді, підпорядкований виконавчому комітету, селищному голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про оренду державного та комунального майна», «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Про  здійснення  державних  закупівель» та іншими законами України, законодавчими та нормативними актами Верховної Pади України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Іванівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Відділ створено  для здійснення організаційно-функціональних повноважень з питань архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

2. 3авдання  та  функції  відділу

2.1. Завдання відділу

2.1.1. Реалізація на території Іванівської селищної ради державної політики в галузі архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

2.1.2. Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності Іванівської селищної ради, забезпечення їх належного утримання.

2.1.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства.

2.1.4. Організація та виконання  програм з благоустрою. 

2.1.5. Здійснення  контролю за станом благоустрою територій Іванівської селищної ради. Організація озеленення та створення місць відпочинку громадян.

 2.2.Функції  відділу

2.2.1. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку селищної ради з

 питань, віднесених до його компетенції.

2.2.2.Забезпечує роботу з:

- ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ;

- збирання, транспортування, знешкодження побутових відходів та трупів тварин;

- утримання території селищної ради в належному санітарному стані;

- підготовки ордерів суб’єктам господарювання, фізичним особам на виконання ремонтних робіт на інженерних мережах на території селищної ради та земляних робіт;

- благоустрою автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів, громадських вбиралень, зупиночних павільйонів, зелених насаджень та їх обстеження і підготовку ордерів на їх знесення.

2.2.3. Здійснює контроль за:

- станом благоустрою об’єктів, наявністю люків, решіток на мережах дощової каналізації та притягненням до відповідальності порушників благоустрою і санітарного стану селищної ради;

- санітарним станом і благоустроєм парків та скверів розташованих на території селищної ради;

- виносною рекламою, підтриманням в належному стані огорож, дитячих та спортивних майданчиків, вуличних, домових  і шляхових покажчиків і дороговказів;

- дотриманням санітарно-екологічного стану та благоустрою територій ринків, малих архітектурних форм, тимчасових споруд, які розташовані на території селищної ради;

- своєчасним розглядом звернень, заяв і скарг з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану території селищної ради;

- своєчасним прибиранням закріплених і прилеглих територій від снігу, льоду, бруду в зимовий період;

- недопущенням зберігання, складування на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах, клумбах, площах, скверах, дворах будівельних матеріалів  та побутового сміття, товарів і порожньої тари біля кіосків, ларьків і інших торгівельних об’єктів, миття автомобілів у не відведених для цього місцях;

- розклеюванням оголошень, плакатів і афіш у не відведених для цього місцях;

- виконанням графіку вивозу твердих побутових відходів та утриманням майданчиків розташування контейнерів та прилеглої до них територій;

- належною організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

2.2.3.Організовує роботу з благоустрою та озеленення територій.

2.2.4. Розглядає конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних квартир, пов’язані з переведенням жилих приміщень із житлового у нежитловий фонд, їх переобладнанням, реконструкцією і подальшою експлуатацією за іншим призначенням та навпаки.

2.2.5. Брати участь відповідно до наданих повноважень у розгляді випадків:

- порушення правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями;

-самовільного переобладнання та перепланування допоміжних приміщень багатоквартирного будинку.

2.2.6. Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.

2.2.7. Складає протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства.

2.2.8. Готує відповіді на інформаційні запити, звернення громадян, пов’язані з діяльністю відділу, відповідно до чинного законодавства.

2.2.9. За необхідності бере участь в організації та проведенні сходів, зборів громадян, інформаційних зустрічей з питань, віднесених до компетенції відділу, організовує виконання порушених під час їх проведення питань.

2.2.10. Організовує роботу комісій:

- по забезпеченню безперебійного руху транспорту в зимовий період;

- по обстеженню та визначенню стану зелених насаджень;

- комісії з питань поводження з безхазяйними відходами.

 2.2.11. Організовує та контролює роботи із знищення карантинних рослин та бур’янів на території селищної ради.

2.2.12. Веде облік об’єктів та мереж водопостачання, енергопостачання та зовнішнього освітлення, контролює їх стан незалежно від балансової належності.

2.2.13. Організовує роботи по належному утриманню зупинок автотранспорту, дорожніх знаків, розміток на пішохідних переходах, які знаходяться на території селища.

2.2.14. Розробляє заходи щодо утилізації залишків сухої рослинності та опалого листя, організовує їх виконання.

2.2.15. Бере участь у розробці планів благоустрою селищної ради.

2.2.16. Організовує роботи з ремонту та утримання доріг, криниць загального   користування, інших об’єктів  благоустрою, утримання  кладовищ, інших місць поховань, поховання безрідних  громадян.  

2.2.17. Контролює своєчасне оформлення актів, дефектних відомостей, кошторисів, розрахунків щодо виконання робіт з благоустрою.

2.2.18. Здійснює контроль за якістю виконаних робіт, приймає їх від підрядних організацій і підприємств згідно з актами та іншими нормативними документами.

2.2.19. Організовує роботу з підприємствами, організаціями, установами, медичними і навчальними закладами всіх форм власності, жителями селищної ради щодо проведення суботників та місячників з питань поліпшення благоустрою та санітарного стану.

2.2.20. Готує, в межах повноважень, проекти рішень, подає їх на розгляд і затвердження на засідання виконавчого комітету, сесії селищної ради.

2.2.21. Здійснює інші повноваження у сфері  архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

3. Права   відділу

3.1. Контролювати діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які розташовані на території селищної ради та фізичних осіб з питань виконання ними рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, вимог інших нормативних актів щодо дотримання благоустрою та санітарно-екологічного стану.

3.2. Складати матеріали (протоколи, акти, попередження) за порушення Правил благоустрою  для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Брати участь:

3.3.1. у роботі комісії по обстеженню стану зелених насаджень, прийнятті рішення щодо їх збереження або знесення;

3.3.2. у розробці програм покращення благоустрою та санітарно-екологічного стану території селищної ради.

3.5.Одержувати в установленому порядку від посадових осіб селищної ради, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, громадян документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.  

3.6.Брати участь у роботі сесій селищної ради, засіданнях   виконавчого комітету, нарадах,  семінарах.

4. Керівництво, структура та організація діяльності

4.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

4.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

4.2.3. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

4.2.4. Відповідно до доручення селищного голови діє від імені відділу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

4.3. Обов’язки начальника відділу, на час його відсутності, виконує працівник відділу згідно з розпорядженням селищного голови.

4.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються та звільняються з роботи згідно з Законом України « Про службу в органах місцевого самоврядування», діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

4.5. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

Секретар  ради                                                                                                                                                      В.С.Щстлива

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь