A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Програма «Фінансової підтримки комунальних підприємств Іванівської селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018-2020 роки»

Оприлюднено  26 лютого 2018 р. о 13.00 годині

Секретар ради В.С.Щастлива

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Рішенням V сесії селищної

                                                                                                     ради VІІ скликання

                                                                                                     22.02.2018 р. № 68

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств Іванівської селищної ради та  здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018-2020 роки

   

 ПАСПОРТ 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Іванівська селищна рада

2.

Розробник програми

Іванівська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець

Іванівська селищна рада

Фінансовий відділ Іванівської селищної ради,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Іванівської селищної ради

4.

Учасники Програми

КП «Добробут5»,

Балашівське СКП,

Благодатненське СКП «Таврія»,

Воскресенське СКП,

Нововасилівське СКП,

СКП «Світанок – 2» (с. Новомиколаївка),

СКП «Оазис» (с.Новосеменівка),

Виробничий кооператив «Фенікс» (с.Трохимівка),

КП «Іванівський автосервіс»,

КП «Іванівський ринок»,

КП «Дорожник 5».

5.

Терміни реалізації програми

2018-2020 роки

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Селищний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

 

всього:

 

у тому числі коштів селищного бюджету:

 

 

 

 

5100,0 тис. грн.

 

5100,0 тис. грн.

                                       

                                              1. Загальні положення

       Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  Іванівської селищної  ради  на 2018-2020 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

    Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Іванівської селищної ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

     Комунальні підприємства: КП «Добробут5», Балашівське СКП, Благодатненське СКП «Таврія», Воскресенське СКП, Нововасилівське СКП, СКП «Світанок – 2» (с. Новомиколаївка), СКП «Оазис» (с.Новосеменівка), Виробничий кооператив «Фенікс» (с.Трохимівка),  КП «Іванівський автосервіс», КП «Іванівський ринок», КП «Дорожник 5» є стратегічно важливими підприємствами для Іванівської селищної ради, які забезпечують селище Іванівка та населені пункти, що увійшли до складу Іванівської ОТГ централізованим водопостачанням та водовідведенням,  наданням послуг з вивезення твердих побутових відходів та інших послуг в галузі житлово – комунального господарства. На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є критичним через податкове навантаження та невелику кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної  виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальними підприємствами, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу КП вцілому.

     Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

    Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою сіл та селища (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).  

1. Мета та завдання Програми

   Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, що діють на території Іванівської селищної  ради відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям сіл та селища послуг в галузі житлово – комунального господарства.

Кошти  спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

- на оплату податків та зборів, крім коштів на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені, за спожиті енергоносії;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

                  3. Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється шляхом:

- внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку селищного бюджету;

- надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального фонду селищного бюджету.

4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

4.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Іванівської селищної  ради.

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія  з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою території селища та населених пунктів Іванівської селищної ради.

 5. Фінансова забезпеченість Програми

   Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік.

     Головним розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий комітет Іванівської селищної  ради.

6. Очікувані результати виконання Програми.

       Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх  функціональних призначень;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого – комунального господарства та благоустрою сіл та селища за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- автотранспортне забезпечення  комунальних підприємств, можливість придбання  спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати;

- покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення.

Фінансування Програми 

«Фінансової підтримки комунальних підприємств Іванівської селищної ради  та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018-2020 роки»

№ п/п

Комунальні підприємства

Обсяги фінансування  тис. грн.

Всього:

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

КП «Добробут5»

800,0

400,0

200,0

200,0

2

 Балашівське СКП

50,0

25,0

15,0

10,0

3

Благодатненське СКП «Таврія»

100,0

50,0

25,0

25,0

4

Воскресенське СКП

500,0

250,0

125,0

125,0

5

Нововасилівське СКП

50,0

25,0

15,0

10,0

6

СКП «Світанок – 2»

(с. Новомиколаївка)

100,0

50,0

25,0

25,0

 

7

СКП «Оазис» (с.Новосеменівка)

200,0

100,0

50,0

50,0

8

Виробничий кооператив

«Фенікс» (с.Трохимівка)

300,0

150,0

75,0

75,0

9

КП «Іванівський автосервіс»

1000,0

1000,0

0

0

10

КП «Іванівський ринок»

1000,0

500,0

300,0

200,0

11

КП «Дорожник»

1000,0

1000,0

0

0

 

Разом

5100,0

3550,0

830,0

720,0

 

Додаток 1

до  Програми «Фінансової підтримки комунальних

підприємств Іванівської селищної ради

та здійснення внесків до їх статутного

капіталу на 2018-2020 роки»

 

         

Порядок

здійснення внесків з селищного бюджету  до статутного капіталу комунальних підприємств, що діють  на території Іванівської селищної  ради,  їх надання та використання

    1. Цей Порядок визначає механізм здійснення внесків з селищного бюджету  до статутного капіталу комунальних підприємств, що діють на території Іванівської селищної  ради, їх надання та використання, у вигляді фінансової підтримки у рамках Програми фінансової підтримки  комунальних підприємств Іванівської селищної ради та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2018-2020 роки.

    2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню в галузі житлово – комунального господарства та благоустрою сіл та селища,  з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населення Іванівської ОТГ і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, відповідно до затверджених селищною радою програм.

   4. Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням селищної  ради про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою, в межах надходжень до селищного бюджету.

      Фінансова підтримка селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку. На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства.

5.  Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів селищного бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.

6. Закупівля автомобільного транспорту, спецехінки, необхідного устаткування, обладнання, товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.

7. Фінансова підтримка може виділятися  на покриття  витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що зазначені у статуті, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

8. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати комунальних підприємств:

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

-  на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

9. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

       10. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової підтримки керівник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за потребою головного розпорядника. Щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, підприємство надає головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою до нього.

       11. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

       12. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

   13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

            Секретар ради                                                                                                                                               В.С.Щастлива

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь