A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

ПРОГРАМА оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки

Оприлюднено 26 лютого 2018 р. о 13.00 годині

Секретар ради В.С.Щастлива

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішенням V сесії селищної

                                                                                              ради VІІ скликання

                                                                                              22.02.2018 р. № 61

ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей  на 2018-2020 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

   1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Іванівська селищна рада

2.

Розробник Програми

Відділ освіти виконкому Іванівської селищної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти виконавчого комітету Іванівської селищної ради

4.

Учасники програми

Виконком Іванівської селищної ради, фінансовий відділ Іванівської селищної ради, відділ освіти виконкому Іванівської селищної ради, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» виконком селищної  ради

5.

Терміни реалізації програми

Протягом 2018-2020 року

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

 

2 080 тис. грн.

  7.                                 8.     8.11.

Основні джерела фінансування Програми

Місцевий бюджет

1. Загальні положення

   Необхідність затвердження регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей Іванівського району на 2018-2020 роках (далі – Програма) зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей та молоді.

   Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлено негативними соціально-економічними, екологічними та іншими факторами.

  Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул.

 Основні поняття, які використовуються:

відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення –  комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,   медичного,   гігієнічного,   спортивного  характеру,  що  надаються

дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання;

оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

             2. Мета і основні завдання Програми

   Головною метою виконання Програми є забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування й харчування, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Основні завдання Програми:

- збільшення кількості дітей, охоплених різноманітними організаційними формами відпочинку та оздоровлення;

  - консолідація зусиль та співробітництво органів виконавчої влади, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно питань організації оздоровлення та відпочинку дітей у районі;

 - оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді протягом літнього періоду 2018-2020 років;

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

- розширення можливостей сімейного оздоровлення та відпочинку;

- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення;

- сприяння організації оздоровлення та відпочинку за кордоном;

- удосконалення мережі закладів відпочинку;

- зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в закладах відпочинку;

- інформаційне та рекламне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей протягом літнього періоду 2018-2020 років.

3. Фінансове забезпечення Програми

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Рік

Орієнтовний обсяг виділених коштів на оздоровлення,

тис. грн

 
 

2018

535,0

 

2019

695,0

 

2020

850,0

 

 

4. Очікувані результати виконання Програми

    У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.

   Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям з малозабезпечених сімей, дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітям з багатодітних сімей, а також тим, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, талановитим та обдарованим дітям, бездоглядним та безпритульним дітям, дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

   Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, розвиток мережі дитячих закладів відпочинку, підвищення рівня їх матеріально-технічного забезпечення.

 

5. Основні заходи щодо реалізації районної Програми

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. гривень

2018

2019

2020

І. Забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку

1.

Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням, створених на базі закладів загальної середньої освіти та організація оздоровчого періоду в   дошкільних навчальних закладах, дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів

 

Щороку

травень-червень,

червень- серпень

Відділ освіти виконкому селищної ради

 

 

Місцевий бюджет

350,0

450,0

550,0

2.

Придбання путівок для участі дітей району в спортивних змаганнях «Олімпіада Херсонщини»

Червень-серпень

Відділ освіти виконкому селищної ради,  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Місцевий бюджети

 

 

30,0

 

45,0

 

55,0

3.

Забезпечення впродовж літніх канікул оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Червень-серпень

Відділ освіти виконкому селищної ради,  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

Місцевий бюджет

 

60,0

 

75,0

 

100,0

4.

Організація відпочинку дітей з інших регіонів України у оздоровчих закладах Херсонської області

Протягом року

Відділ освіти виконкому селищної ради, департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

Місцевий бюджет

30,0

40,0

50,0

 

Всього

 

470,0

610,0

755,0

ІІ. Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

1.

Недопущення  відкриття та експлуатації  закладів  відпочинку, створених  на базі закладів загальної середньої освіти, без актів прийому

Щороку

Відділ освіти виконкому селищної ради,  комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту»

-

-

-

-

 

2.

Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у дитячих закладах  відпочинку

Щороку у встановлені приписами терміни

Відділ освіти виконкому селищної ради,  комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту»

-

-

-

-

3.

Забезпечення безперебійного електро-, водопостачання у дитячі заклади відпочинку

 

Відділ освіти виконкому селищної ради, міжрайонне управління водного господарства, Іванівський район енергозбуту і електричних мереж

-

-

-

-

4.

Поліпшення матеріально-технічної бази дитячих закладів відпочинку

Щороку

Виконком селищної ради

-

-

-

-

5.

Забезпечення підтримки дитячих закладів відпочинку шляхом встановлення у визначеному законодавством порядку пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків і зборів

Щороку

Виконком селищної ради

-

-

-

-

6.

 

 

Організація  в літній період  контролю за дотриманням санітарних норм та  якістю харчування дітей в закладах  відпочинку

 

Щороку

Відділ освіти виконкому селищної ради,  комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» виконком селищної  ради

-

-

-

-

ІІІ. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1.

Формування бази даних дітей  для оздоровлення  у державному підприємстві України «Український

дитячий  Центр «Молода гвардія». Підготовка необхідних документів

Щороку

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

-

-

-

-

2.

 

 Забезпечення змістовного дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів в закладах відпочинку

 

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту виконкому селищної ради

Місцевий бюджет

10,0

20,0

30,0

3.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі

Щороку

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту виконкому селищної ради, комунальний заклад «Іванівська центральна районна лікарня»

-

-

-

-

4.

Організовувати роботу ігрових майданчиків, гуртків та спортивних секцій, проведення екскурсій, походів, під час літніх канікул на території  парків, скверів, у дитячих закладах відпочинку

Щороку

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту виконкому селищної ради

Місцевий бюджет

55,0

65,0

65,0

      

       

Всього коштів

 

65,0

 

85,0

 

95,0

                         

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти

Іванівської селищної ради                                                                                                                            К.В.Бондаренко

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь