A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Положення про старост

Картинки по запросу герб україни картинки

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ІІІ  сесії селищної ради VІІ скликання

Перше пленарне засідання

 

22 грудня  2017 року                                                                                                                                                                    №  36

 Про затвердження 

Положення про старосту

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до статті 141 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Іванівська  селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про старосту Іванівської селищної ради  (додається).

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності,  запобігання корупції,  депутатської діяльності та етики.

 

Селищний голова                                                                                                                                                            В.О.Дебелий

 

Додаток

до рішення ІІІ сесії

Іванівської селищної ради  

VІІ скликання

від 22.12.2017 р. № 36

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Іванівської  селищної  ради

Іванівського району Херсонської області

 

Преамбула

      Це положення, відповідно до  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори» визначає статус  старости, його обов’язки, повноваження та відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села/сіл є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села/сіл, які входять до складу Іванівської  селищної  ради Іванівського району Херсонської області.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є  закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», а також це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села/сіл Іванівської селищної ради  затверджується  рішенням сесії Іванівської селищної ради. Дане  Положення не потребує перезатвердження Іванівською селищною радою  наступного скликання.

1.1.4. Перелік населених пунктів Іванівської селищної ради (сіл), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії Іванівської  селищної ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром Іванівської селищної ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту визнання його повноважень.

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Іванівської селищної  ради.

1.1.7. Староста виконує свої обов’язки в раді на постійній основі, з моменту його обрання та до завершення каденції.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного старостинського округу, що входить до складу Іванівської селищної ради в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори».

1.2.2. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав в порядку, визначеному Законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».   

1.2.3. Право голосу на виборах старости мають громадяни України,  відповідно до статті 70 Конституції України, зареєстровані на території  Іванівської селищної ради та зареєстрували, у встановленому законом порядку, своє місце проживання на території населеного пункту села/сіл, де за рішенням Іванівської  селищної ради, проводяться  вибори старости.

1.2.4. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від реєстрації місця проживання.

1.2.5. Повноваження старости починаються з моменту складання ним  присяги на засіданні відповідної селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Текст присяги: «Я ___________, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

1.2.6. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Іванівської селищної  ради, крім випадків дострокового припинення повноважень ради та, відповідно призначення позачергових виборів.

1.2.7. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до селищної ради про складання ним повноважень старости;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено  стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його не дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом № 93, з особливостями, передбаченими ч. 4 та 5  цієї статті, не раніше, як через рік  з моменту набуття ним повноважень. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 10 осіб. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано  кількість підписів, що перевищують кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Рішення про дострокове припинення повноважень старости, у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною селищною радою більшістю голосів від її загального складу. 

1.2.8. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Іванівської селищної ради в порядку визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Іванівської селищної територіальної громади, дане Положення та інші акти органу місцевого самоврядування Іванівської  селищної ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

 Рішення про припинення повноважень старости Іванівська селищна  рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

1.2.9. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд  Іванівської селищної ради:

1) селищний  голова;

2) постійні комісії Іванівської селищної ради;

3) виконавчий комітет Іванівської селищної ради;

4) збори членів громади села, сіл, в межах старостинського округу.

1.2.10. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює виконуючий обов’язки старости, якого призначає Іванівський селищний голова.

Виконуючий обов’язки старости здійснює  повноваження (згідно даного Положення) з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах, відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України від 11.07.2002 року № 93-ІV “Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено Законом.

2.1.2.Відповідно  до статті 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представлення  інтересів жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах  селищної ради;

2) сприяння жителям відповідного села/сіл у підготовці документів, що подаються до органу місцевого самоврядування;

3) взяття участі у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного саростинського округу;

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів  селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної  власності та їхніх посадових осіб;

5) виконання  інших доручень ради та селищного голови.

2.1.3. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідного старостинського округу;

2) вчиняє нотаріальні дії та реєструє акти цивільного стану;

3) складає протоколи про адміністративні правопорушення;

4) видає усі види довідок, складає громадські характеристики на жителів відповідного старостинського округу, приймає усі види заяв, звернень, скарг громадян, жителів  відповідного старостинського округу;

5) проводить (спільно з спеціалістом І категорії з соціального захисту Іванівської селищної ради) обстеження житлово – побутових умов сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та осіб, що претендують на отримання матеріальної допомоги на лікування, поліпшення житлово – побутових умов, що проживають на території відповідного старостинського округу.

2.1.4. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Іванівської селищної ради, регламенту ради та виконавчого комітету, цього Положення та інших нормативно - правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з членами громади, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Іванівської селищної  ради;

3) виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

4) погоджувати проекти рішень Іванівської селищної ради та її виконавчого комітету щодо майна, розташованого на території відповідного старостинського округу;

5) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади, оформлювати документи цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

6) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу, програм та Правил благоустрою, затверджених рішенням відповідної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Іванівської селищної ради пропозиції з цих питань.

7) здійснювати прийом  громадян, відповідно до затвердженого графіку;

8) здійснювати моніторинг стану дотримання  прав  і  законних  інтересів жителів відповідного старостинського округу у  сфері  соціального  захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово - комунального господарства;

9) вести облік та узагальнювати пропозиції  жителів відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного села/сіл, соціального, побутового та транспортного обслуговування жителів;

10) забезпечувати підтримку належного санітарного стану та благоустрою села/сіл, здійснює керівництво працівниками з благоустрою селищної ради, координує та контролює  їх роботу;

11) слідкує за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, правил торгівлі на ринках, поводження та  дотримання тиші в громадських місцях тощо;

12) здійснює контроль за станом та використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території старостинського округу;

13) сприяє діяльності органам самоорганізації населення,  надає практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію щодо об’єктів, розташованих на території старостинського округу та осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, прибули на тимчасове чи постійне місце проживання, біженців із зони АТО;

16) раз на рік звітувати про свою роботу перед селищним головою, виконавчим комітетом Іванівської селищної ради, зборами членів відповідної громади;

17) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Статутом Іванівської селищної територіальної громади та іншими нормативно – правовими актами;

18) організовувати та контролювати роботу комунальних підприємств, розташованих на території старостинського округу, здійснювати контроль за  якісним наданням комунальних послуг населенню;

19) здійснює виконання  вручення платникам податків за місцем податкової адреси ( місцем реєстрації) податкових повідомлень-рішень про сплату суми податку.

2.1.5. Староста має право:

1) офіційно представляти  жителів старостинського округу в органах місцевого самоврядування, брати участь, на праві дорадчого голосу, у пленарних засіданнях ради, постійних та тимчасових комісій;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Іванівської селищної ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально - економічного та культурного розвитку відповідного села/сіл;

3) вносити пропозиції до порядку денного пленарних засідань ради та виконавчого комітету з питань, що зачіпають інтереси жителів відповідного  старостинського округу;

4) оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень жителів старостинського округу;

5) порушувати у виконавчому комітеті Іванівської селищної ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів територіальної громади Іванівської селищної ради, сприяти залученню членів громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території старостинського округу;

7) вносити пропозиції щодо персонального складу працівників закладів культури,освіти, охорони здоров’я,  що розташовані на території старостинського округу;

8) здійснювати контроль за дотриманням норм чинного законодавства України, виконанням посадових обов’язків працівниками та посадовими особами Іванівської селищної ради, що здійснюють свої повноваження на території старостинського округу;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів, у разі виявлення порушень громадського порядку на території старостинського округу.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Іванівською селищною  радою та її виконавчим комітетом;

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Іванівської селищної ради.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. Староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями старостинського округу, селищним головою, виконавчим комітетом та відповідною радою.

3.1.2. На вимогу не менш ніж половини депутатів відповідної ради староста інформує раду про свою роботу.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. Староста є виборною посадою, тому він не може  притягуватися до дисциплінарної відповідальності,зважаючи на те, що відсутній орган чи керівник, які призначили старосту на цю посаду. Таким суб’єктом є територіальна громада села, селища. 

3.2.2. Староста підзвітний, підконтрольний, відповідальний перед жителями відповідного старостинського округу та відповідальний перед селищною радою .

3.2.3. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради виключно у випадках, передбачених даним Положенням.

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом.

3.2.5. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

Секретар ради                                                                                                                                                              В.С.Щастлива        

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь