A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Новомиколаївський дошкільний навчальний заклад «Казка»

Дата: 13.02.2018 08:39
Кількість переглядів: 159

Юридична адреса закладу : Херсонська обл., Іванівський р-н , с. Новомиколаївка, вул.Гришина 1.

Структура та органи управління закладу освіти

Засновником (власником) ДНЗ  є Іванівська селищна ради.

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади  відповідно до чинного законодавства.

Педагогічна рада дошкільного закладу – постійно діючий колегіальний орган управління дошкільним закладом.

Загальні збори (конференція) колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють  (далі – загальні збори), – орган громадського самоврядування дошкільного закладу, що скликається не рідше одного разу на рік.

У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення  громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Батьківські збори групи – колективний орган самоврядування батьків вихованців, покликаний залучати батьків до активної участі в діяльності закладу

Кадровий склад:

Педагогічні кадри:

Всього педагогічних кадрів – 2 осіб, з них: завідувач – 1, вихователь – 1,

Технічний персонал:  кухар - 1,   помічник вихователя –1.

Вакансії:

      Медична сестра -1ставка

Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

Найменування програм та навчально-методичних посібників,

які використовуються

Ким затверджено (схвалено)

Рік

 

Інваріантна частина

освітня програма «Дитина »від 2 до 7 років, наук. кер. проф. Г.В.Бєлєнька

Лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» №1/11-16163 від 09.11.15

2016

 

освітня програма «Світ дитинства», наук.кер. акад. А.М.Богуш.

Лист МОН України від 26.06.2015 №1/11-8964

2015

 
 

 

 

 
 

Парціальна програма ознайомлення дітей середнього та старшого дошкільного віку з історією, природою, побутом, культурою українського народу «Україна – наша Батьківщина», укладач Палець Ю.М.

Затверджена Науково методичною Радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР протокол від 25.06.2015р.).

2015

 

Фізичне виховання дошкільників , укладач Лущик І .В.

Лист 1/11-3773 від 8 червня 2007 р.

2007

 

Територія обслуговування:

с.Новомиколаївка та с.Широка - Долина

Кількість осіб,  які навчаються у закладі

Ліцензований обсяг: заклад розрахований на 72 місця.

Навчається та виховується у 2017 – 2018 навчальному році  7 осіб.

Мова освітнього процесу – українська.

Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти: задовільне

Результати кваліметричного оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку (3 чоловіки)

Фактор

Бали оцінювання

Загальний бал

Фізичний розвиток і здоров’я дитини

3,6

2,6

3,3

3,2

Соціальний розвиток

3,5

3,5

3

3,3

Природничо-екологічний розвиток

3

3

3

3

Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

3,5

3

3

3,2

Ігрова діяльність

3

2

3

2,6

Сенсорно-пізнавальний розвиток

3

2,5

3

2,8

Мовленнєвий розвиток

3

2,5

3

2,8

           

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі:

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря,що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад (встановленого зразка);

- документів, необхідних для визначення розміру плати за утримання дитини у дошкільному навчальному закладі (для пільгових категорій);

- копії свідоцтва про народження дитини;

- заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.    

Доступність закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.  Осіб з особливими потребами в закладі немає

Звіт завідувача  Новомиколаївького ДНЗ  «Казка» Каус Галини Михайлівни

перед колективом та громадськістю за 2017-2018н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 На сьогоднішній день, сучасний дитячий садок - це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок - це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят.

Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і вихователів, так і дитини до самої себе. І такі заходи як публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

 Новомиколаївський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок «Казка»  знаходиться за адресою: 45410, Херсонська  обл., Іванівський Р-н., с. Новомиколаївка, вул. Гришина 1.

       У закладі функціонує 1 різновікова група. Режим роботи ДНЗ  : п’ятиденний з 7.30. до 16.00. Мова навчання – українська.

      Протягом 2017/2018 навчального року  заклад  працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти,  освітньою програмою «Дитина»  , а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

       Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів  . Група оснащена іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

        У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі зменшився .

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

         Новомиколаївський ДНЗ «Казка»   укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 2  педпрацівники: 1 завідувач, 1  вихователь. З вищою освітою  2 педагога . Кількісний склад педагогів за освітою не змінювався за останні  2  роки.

       З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2016/2017навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу  не змінився. 

                  У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователь будує свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

        У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів . Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

        Завідувач КаусГ.М. протягом року, надавала допомогу вихователю у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

          В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.

         Значна увага протягом навчального року приділялася питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя.

        Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая»,  фізкультурні заходи  з  батьками , концерти  до свята матері, до Дня  народження Т.Г.Шевченка  на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися. Цікаво і творчо проходили всі музичні  заход

 Предметнорозвивальне середовище в групі можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльностіВраховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групі сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, компютерної техніки) та рівень роботи зі створення бази навчальнометодичного забезпечення групи з проблеми формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

       Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

         З метою пропагандиі нноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагог дошкільного закладу намагається урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи, залучення доу часті в конкурсах та акціях ,дні  відкритих  дверей

 МЕТОДИЧНАРОБОТА

       Відповідно доЗаконуУкраїни «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньоїі методичної роботиза 2016/2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами за  проблемою «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості чере зпрофесійну компетентність педагогів», та на вирішення головної методичної мети закладу «Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та розвязання пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2017-2087навчальний рік, як то: ( Впровадження  восвітньо-виховний  процес  іноваційних  технологій спрямованих  на формування  основ комунікативно-мовленнєвої компетенції) (  Виховння  економічної  культури  дошкільниківкрок до соціалізаціі , заощадливості  ділової  активності )

      Вирішенню завдання педагогічного колективу з проблеми відродження національних пріоритетів сприяла робота над створенням проектів з ознайомлення з календарно-обрядовими святами в ДНЗ: «Масляна походжає, дітей звеселяє»,«По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай», «Свято Покрови Пресвятої Богородиці», «Світле свято Великдень», «На Різдво Христове», «Ой на Івана, та й на Купала». Свята і розваги, презентації, що стали логічним завершенням проектної діяльності, в яку були залучені не тільки діти, але й батьки (традиційне новорічне дійство «Фестиваль колядок і щедрівок», «Свято Стрітення»,  продемонстрували інноваційні підходи у патріотичному вихованні дошкільників, згуртували колектив, дозволили вирішити завдання створення позитивного іміджу ДНЗ,

        Важливим стимулом активізації діяльності педагога стали колективні перегляди:відео заняття   хочу  відмітити :  показ  прогулянки ( Повітря  навколо нас )  (   вихователь Ожеховська О.Г.. (Барви заметілі  з  елементами  пошуково- дослідницької діяльності )  вихователь  Шилова О.А.(Майстри чарівної  країни ) вихователь  Пономаренко В.І.

        Вирішуючи проблему модернізації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі через ІКТ-компетентність педагогів, методичною службою організовано плідну роботу .

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

gromada.org.ua

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь