A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»

 

 

Директор комунального закладу

«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»

Анодій Анастасія Вікторівна

 

 

 

Картинки по запросу герб україни фото

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

VІІ сесії селищної ради VІІ скликання

 

30 березня  2018 року                                                                                                                                                          № 101

 

Про  створення комунальних закладів

 

            З метою упорядкування комунальних закладів та установ, економного і раціонального використання коштів місцевого бюджету, відповідно до ст.ст. 87, 89, 95, 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 58, 59  Господарського кодексу України, ст.ст. 14-16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», враховуючи подання начальника відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради та позитивне погодження постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ст.ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальні заклади Іванівської селищної ради, а саме:

1.1. Юридичну особу комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради».

1.2.     Юридичну особу комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради».

2.  Затвердити Статути комунальних закладів, зазначених у підпункті 1.1., 1.2. пункту 1 даного рішення  (додатки 1,2).

3. Затвердити структуру та штатну чисельність комунальних закладів «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» та «Базова бібліотека Іванівської селищної ради» (додатки 3,4) та ввести в дію з «05» квітня  2018 року.

4. Призначити директором комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» Анодій Анастасію Вікторівну.

5. Призначити завідувачем комунального закладу «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»  Максак Вікторію Анатоліївну.

6. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контрактну угоду з Анодій А.В. з  05 квітня 2018 року про наймання на посаду директора комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради».

7. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контрактну угоду з Максак В.А. з 05 квітня 2018 року  про наймання на посаду завідувача комунального закладу«Базова бібліотека Іванівської селищної ради».

8. Уповноважити директора комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» Анодій А.В. державну реєстрацію підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.Уповноважити завідувача комунального закладу «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»  Максак В.А. провести державну реєстрацію підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Почати процедуру реорганізації  юридичних осіб комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 5 даного рішення шляхом приєднання до комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради», розташованого за адресою: вул. Миру,2, смт. Іванівка, Іванівський район, Херсонська область.

11. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»є правонаступником всього майна, прав та обов’язків комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 5 даного рішення.

12. Почати процедуру реорганізації  юридичних осіб комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 6 даного рішення шляхом приєднання до комунального закладу «Базова бібліотека Іванівської селищної ради», розташованого за адресою: вул. Миру,2, смт. Іванівка, Іванівський район, Херсонська область.

13. Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради», є правонаступником всього майна, прав та обов’язків комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 6 даного рішення.

14. Утворити комісію з реорганізації комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення у складі:

Голова комісії: Бикова Анжела Вікторівна  – начальник відділу культури, молоді і спорту  селищної ради;

Заступник комісії: Дробна Анна Юріївна – директор комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Херсонської області;

Члени комісії:

Кошка Оксана Миколаївна   - спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради;

Трохименко Людмила Миколаївна   - спеціаліст І категорії-юрист юридичного відділу селищної  ради;

Петрова Любов Олександрівна - спеціаліст І категорії загального відділу селищної  ради;

Жученко Людмила Миколаївна  - бухгалтер комунальної установи « Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Херсонської області;

Миргородська Наталія Миколаївна  - бухгалтер комунальної установи « Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Херсонської області.

15. Доручити комісії з реорганізації комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення (далі – Комісія) вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством України, а саме:

15.1. Здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

15.2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб.

15.3. Уповноважити голову Комісії  Бикову А.В. протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

15.4. Оголошення про реорганізацію  юридичних осіб комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення шляхом приєднання до комунальних закладів «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради», «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»  розмістити у друкованому засобі масової інформації.

15.5. Вимоги кредиторів розглядаються згідно чинного законодавства не раніше ніж через два місяця після публікації повідомлення в офіційному віснику державної реєстрації.

15.6. Попередити працівників комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення про наступне вивільнення у зв’язку із припиненням шляхом реорганізації (приєднання) до комунальних закладів«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради», «Базова бібліотека Іванівської селищної ради», на підставі п.1 ст.40 та ст. 492  Кодексу законів про працю України.

15.7. Здійснити заходи щодо зняття комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення з обліку в податкових органах, фондах соціального страхування, закриття рахунків в органах Державної казначейської служби України.

15.8. Визначити місце подальшого зберігання та використання документів комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

 

Селищний голова                                                                                                                                                         В.О.Дебелий

 

Додаток 1

до рішення VІІ сесії

                        

Іванівської  селищної ради

 VІІ скликання 

Від 30.03.2018  р.  № 101

 

СТАТУТ

комунального закладу  «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»

 

І. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» (далі – Заклад), є центром культурного і громадського життя Іванівської селищної ради.

1.2. Засновником комунального закладу«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» є Іванівська селищна рада (далі - Засновник). Майно комунального закладу є комунальною власністю територіальної громади в особі Іванівської селищної ради.

1.3. Заклад підзвітний і підконтрольний Засновнику, підпорядкований виконавчому комітету Іванівської селищної ради та селищному голові, в організаційно-методичному плані підпорядкований відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради.

1.4. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»є юридичною особою, має рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки та інші реквізити юридичної особи (затверджені у встановленому порядку). Права і обов’язки юридичної особи набуває з дня державної реєстрації.

1.5. Заклад  керується у своїй діяльності Конституцією України, законами  України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини» та іншими законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства культури України, рішеннями Іванівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим статутом та іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Засновником комунального закладу«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» є – Іванівська селищна рада.

1.7. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»має відокремлені структурні підрозділи – філії, а саме:

1.         Філія « Шотівський  будинок культури».

2.         Філія « Благодатненський  будинок культури».

3.         Філія « Балашівський  будинок культури».

4.         Філія « Новосеменівський  будинок культури».

5.         Філія « Нововасилівський  будинок культури».

6.         Філія « Воскресенський будинок культури». 

7.         Філія « Новомиколаївський будинок культури». 

8.         Філія « Трохимівський будинок культури».

1.8.      Філії   не мають статусу юридичної особи, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

1.9.      Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру

1.10. Закладє бюджетною неприбутковою організацією, установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

1.11. Комунальний заклад«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»для досягнення статутних цілей своєї діяльності та в порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та несе обов’язки, які не заборонені законодавством України і передбачені цим Статутом.

1.12. Заклад  від свого імені укладає угоди, набуває майнові та особисті немайнові права за згодою Засновника і несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

1.13. Юридична адреса: 75401, Херсонська область, Іванівський район,   смт Іванівка, вул. Миру, 2.

1.14. Назва юридичної особи:

Повна: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАЗОВИЙ КЛУБНИЙ ЗАКЛАД ІВАНІВСЬКОІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

Скорочена: КЗ «БКЗІСР».

ІІ. Мета та основні напрямки діяльності

2.1. Комунальний заклад«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»створений з метою організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, студіях, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, зміцнення інтелектуальної, духовної спромоги громадян, збереження та примноження культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку культури та культур інших національностей.

2.2. Основні завдання Закладу:

2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва.

2.2.2. Виявлення, розвиток і підтримка талантів та обдаровань.

2.2.3. Впровадження якісно нових форм, методів культурного дозвілля відповідно до потреб населення. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи. Підтримка соціально-важливих, культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив.

2.2.4. Збереження і розвиток національно-культурної самобутності народних традицій та  звичаїв забезпечення охорони культурної спадщини, мистецтва.

2.2.5. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів. Популяризація культурної спадщини як національної культури, так і культу інших національних меншин, що проживають на території селищної ради.

2.2.6. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань.

2.2.7. Організація культурного дозвілля громадян Іванівської селищної ради. Створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку. Створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості.

2.2.8. Забезпечення прав громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості.

2.3. Головними видами діяльності Закладу є:

2.3.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань.

2.3.2. Організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань.

2.3.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців.

2.3.4. Організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей, тощо.

2.3.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій.

2.3.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2.3.7. Організація виставок декоративно-прикладного мистецтва, народної творчості, художніх робіт.

2.3.8. Надання на платній основі послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271.

 2.4. Процес діяльності та ведення діловодства комунального закладу «Базовий будинок культури Іванівської селищної ради»здійснюється державною мовою.

ІІІ. Організаційно-правові засади діяльності 

3.1. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»є юридичною особою, діє на підставі Статуту.

3.2. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією, фінансується з бюджету Іванівської селищної ради. Обслуговується комунальною установою «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області в частині ведення бухгалтерського обліку.

3.3. З метою удосконалення роботи в Закладі можуть створюватись методичні ради, комісії, діяльність яких здійснюється з урахуванням рекомендацій відділу культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради.

3.4. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»подає відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради плани роботи та звіти про результати діяльності у встановленому порядку.      

3.5. Графік роботи Закладу визначається умовами трудового договору.

3.6. В Заклад можуть прийматись штатні працівники залежно від умов, потреб та функціонування закладу культури.

3.7. Основними завданнями є:

3.7.1. Забезпечення виконання комплексних і цільових програм з питань культурита музейної справи.

3.7.2. Забезпечення  розвитку художньої творчості всіх видів і жанрів (гурткова робота); виховної роботи серед учасників художньої самодіяльності та населення.

3.7.3. Проводити пропаганду творів мистецтва.

3.7.4. Вживати заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів, сприяє захисту своїх працівників.

3.7.5. Розробляти і вносити в установленому порядку до селищної ради проекти планів розвитку своєї сфери, пропозиції щодо фінансування матеріально-технічного забезпечення.

3.7.6. Організовувати підвищення кваліфікації працівників своєї сфери.

3.7.7. У масовій роботі Заклад взаємодіє з громадськими організаціями, приватними підприємцями, спортивними установами з метою забезпечення різноманітності форм, змісту і відпочинку населення.

3.7.8. Залучати до благодійної діяльності у сфері культури підприємства, організації та інші юридичні і фізичні особи. 

3.7.9. Здійснювати  заходи по створенню безпечних умов праці, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму.

3.7.10. Вносити подання про нагородження працівників, які особливо відзначилися державними нагородами, відзнаками та присвоєнням їм почесних звань України, застосовує інші форми морального і матеріального заохочення працівників, за згодою Засновника.

3.7.11. Вносити подання про нагородження колективів художньої самодіяльності за високий рівень пропаганди культурно-освітнього мистецтва до вищестоящих органів культури, за погодженням з Засновником.

3.8. Заклад має право:

3.8.1. Здійснювати всі види культурної, господарської діяльності та підприємницької діяльності, що не суперечить Закону України  «Про культуру» та іншим нормативним  актам, за погодженням з Засновником.

3.8.2. Проводити свята, фестивалі, конкурси, огляди, виставки, кінолекторії та інші заходи з метою відродження, пропаганди, збереження і примноження української національної культури, впровадження в життя звичаїв, традицій, обрядів, розвитку самодіяльної художньої творчості, задоволення духовних потреб людини.

3.8.3. Для виконання статутних цілей Заклад в обумовленому законодавством порядку має право:

- проводити концерти художньої самодіяльності, театралізовані свята, фестивалі, бенефіси, естрадні шоу, вистави, конкурси, демонстрацію відеофільмів, спортивно-розважальні, оздоровчі, обрядові заходи;

- надавати послуги під час проведення презентацій;

- проводити вечори відпочинку, танцювальні вечори, бали, дискотеки;

- тиражувати в установленому порядку записи на магнітних носіях, записів програмного забезпечення комп’ютерів;

- організовувати любительські клуби за інтересами (художні, технічні, комп’ютерні,  відеотеки, природничо-наукові, колекційні, за професіями тощо);

- укладати договори та угоди з підприємствами, іншими юридичними і фізичними   особами як в самій країні, так і за її межами, за погодженням з Засновником;

- отримувати в установленому порядку довгострокові і короткострокові кредити і позики за згодою Засновника;

- встановлювати договірні ціни (тарифи розцінки) на виконані роботи та послуги за погодженням з Засновником;

- проводити та брати участь в ярмарках, виставках, семінарах, аукціонах;

- залучати для консультацій, підготовки і проведення відповідних висококваліфікованих спеціалістів в галузі культури і мистецтва по трудовим угодам, договорам, контрактам, наймати працівників, за згодою Засновника;

- використовувати на договірній основі приміщення та устаткування, належні іншим підприємствам та організаціям за згодою Засновника;

- вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законодавству України, передавати його в оренду за плату у користування іншим особам, за згодою Засновника;

- укладати договори (контракти) з організаціями, юридичними і фізичними особами на  будь-які форми співробітництва у сфері культури та підприємницької діяльності згідно законодавства України з правом підпису оренди приміщень закладів підпорядкованих Закладу, за згодою Засновника;

3.8.4. Надавати платні послуги у сфері культури згідно чинного законодавства.

ІV. Управління Закладом

4.1. Управління комунальним закладом«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»здійснюється Засновником через  відділ культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради.

4.2. Заклад очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади  Засновником.Директор призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Директор вирішує питання діяльності Закладу і діє від його імені без доручення, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях. З відома та за погодженням Засновника укладає господарські договори (контракти), видає доручення, відкриває рахунки в банках, користується правом розпорядження коштами закладу, накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, які  обов’язкові для всіх працівників, вирішує інші питанні віднесені до компетенції  Директора.

4.4. Директор має такі повноваження:

4.4.1. Несе особисту відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань, застосовує заходи заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників.

4.4.2. Затверджує посадові інструкції працівників та правила внутрішнього розпорядку, погоджує з Засновником.

4.4.3. Складає штатний розпис, кошторис, який  затверджується Засновником.

4.4.4. У встановленому порядку призначає і звільняє з посади працівників  Закладу згідно чинного законодавства.

4.4.5. Встановлює надбавки, доплати працівникам Закладу відповідно до чинного законодавства.

4.4.6. Розпоряджається коштами від надходжень з бюджету, фінансово-господарської діяльності, наданих платних послуг та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.4.7. Представляє і захищає інтереси Закладу у відносинах з установами, організаціями іпідприємствами та в судовому порядку.

4.4.8. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти.

4.4.9. За погодженням з відділом культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради планує роботу закладу.

4.4.10. Визначає, формує, планує, здійснює контроль і координує всі види діяльності Закладу.

4.4.11. Забезпечує дотримання режиму робочого часу, відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарної гігієни, виробничої дисципліни на підставі діючих інструкцій, правил та положень.

4.4.12. Організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу.

4.4.13. Забезпечує підготовку і своєчасне  подання до  відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради належної планово-звітної документації.

4.4.14. Несе відповідальність перед Засновником та відділом культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради за діяльність Закладу, результати фінансово-господарської діяльності.

V. Трудовий колектив. Охорона праці та соціальні гарантії.

5.1. Соціальні та трудові права працівників комунального закладу«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»гарантуються  чинним законодавством.

5.2. Працівникам Закладу гарантується заробітна плата, відповідно до штатного розпису, передбаченої законодавством України.

5.3. В Закладі укладається колективний договір, який  регулює виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу, питання охорони праці та соціального захисту.

5.4. Основною формою  здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж один раз на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше ніж 2/3 працюючих членів трудового колективу.

5.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та  приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

5.6. Трудовий колектив за поданням Директора або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку. 

5.7. Питання охорони праці, встановлення пільг, виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу регулюються колективним договором.

5.8. Працівники Закладузобов’язані :

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, виробничої гігієни та вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, тощо).

VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність  комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Фінансування Закладуздійснюється  за рахунок коштів місцевого бюджету та інших  джерел, не заборонених чинним  законодавством України.

6.2. Додатковими джерелами фінансування можуть бути:

 кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до законодавства України;

 кошти гуманітарної допомоги;

 добровільні  та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

 кошти державного або обласного бюджетів, отримані у вигляді міжбюджетних трансфертів на певні цілі.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається Закладом самостійно за погодженням із Засновником та відділом культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради.

6.3. Заклад з метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в його роботах (послугах), збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, вирішення соціальних проблем здійснює види діяльності:

- видовищні заходи;

- відкриття танцювальних клубів, вокальних студій, хорових студій.

6.4. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу, здійснюються тільки при їх наявності.

6.5. Джерелами формування матеріально-технічної бази є:

- майно, передане у користування від Іванівської селищної ради;

- прибутки, одержані від надання послуг;

- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- гуманітарна допомога;

- придбання майна іншого підприємства, організацій;

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством, капітальні вкладення і дотації.

6.6. Майно Закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства України. Заклад несе відповідальність за дотримання вимог та норм охорони майна.

6.7. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.8. Бухгалтерський облік фінансової діяльності комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»здійснює комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області.

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Комунальний заклад«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі  зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням із Засновником.

7.2. Заклад має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодження з Засновником.

VІІІ. Реорганізація і ліквідація Закладу

8.1. Реорганізація і ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або суду у відповідності з діючим законодавством України.

8.2. Всі питання, не охоплені даним Статутом, регулюються діючим законодавством України.

8.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням Засновника, у окремих випадках, передбачених чинним законодавством, рішенням господарського суду.    

8.4. У разі ліквідації неприбуткової організації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держбюджету.

8.5. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, передбачених трудовим законодавством України.

ІХ. Затвердження Статуту, доповнення і зміни до нього

9.1. Статут Закладу набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформляються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджується рішенням Іванівської селищної ради.

9.3. Статут та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

 

Начальник відділу культури, молоді і спорту  селищної ради                                                                                   Бикова А.В.  

 

Додаток 3

до рішення VІІ сесії

                                    

селищної ради VІІ скликання 

від 30.03.2018 р.  № 101

 

Структура та штатна чисельність

комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»

Назва посади

Ставка

Директор

1

Акомпаніатор

0,5

Хореограф

1

Організатор культурно-дозвіллєвої  діяльності

1

Художник

0,5

Комірник

1

Прибиральник службових приміщень

3

Методичний сектор

 

Завідувач  сектору

1

Методист

2

Будинок культури с.Балашове

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої  діяльності

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Новосеменівка

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої  діяльності

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Новомиколаївка

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої  діяльності

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Нововасилівка

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої  діяльності

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Шотівка

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

1

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Воскресенка

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

1

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Трохимівка

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,5

Будинок культури с.Благодатне

 

Завідувач

1

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

0,5

Прибиральник службових приміщень

0,5

ВСЬОГО:

28

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту  селищної ради                                                                Бикова А.В.  

 

 Додаток 5

рішення VІІ сесії   

селищної ради VІІ скликання 

 від 30.03.2018 р.  № 101

 

ПЕРЕЛІК

комунальних закладів та установ,

які реорганізовуються шляхом приєднання до комунального закладу

«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»

 

1. Комунальний заклад «Іванівський районний будинок культури», розташованого за адресою: вул. Миру,2, смт. Іванівка, Іванівський район, Херсонська область.

2. Комунальна установа «Шотівський сільський будинок культури», розташованої за адресою: вул. Гагаріна,7, с. Шотівка, Іванівський район, Херсонська область.

3. Комунальна установа «Благодатненський сільський будинок культури», розташованої за адресою: вул. Пушкіна,76, с. Благодатне, Іванівський район, Херсонська область.

4. Комунальна установа «Балашівський сільський будинок культури», розташованої за адресою: вул. Резніка,20/1, с. Балашове, Іванівський район, Херсонська область.

5. Комунальна установа «Новосеменівський сільський будинок культури», розташованої за адресою: вул. Таврійська,2, с. Новосеменівка, Іванівський район, Херсонська область.

6. Комунальна установа «Нововасилівський сільський будинок культури», розташованої за адресою: вул. Шкільна,25, с. Нововасилівка, Іванівський район, Херсонська область.

7. «Воскресенській сільський будинок культури Іванівського району Херсонської області» , розташованого за адресою: вул. Центральна,18, с. Воскресенка, Іванівський район, Херсонська область.

8. «Новомиколаївський сільський Будинок культури» Новомиколаївської сільської ради Іванівського району Херсонської області, розташованого за адресою: вул. Гагаріна,84, с. Новомиколаївка, Іванівський район, Херсонська область.

9. Комунальна установа «Трохимівський сільський будинок культури Іванівського району Херсонської області»,  розташованої за адресою: вул. Шкільна,6, с. Трохимівка, Іванівський район, Херсонська область.

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту  селищної ради                                                                                                                                             Бикова А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь