A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»

    

 

Картинки по запросу герб україни фото

 

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

VІІ сесії селищної ради VІІ скликання

 

30 березня  2018 року                                                                                                                                                                 № 101

 

Про  створення комунальних закладів

 

           З метою упорядкування комунальних закладів та установ, економного і раціонального використання коштів місцевого бюджету, відповідно до ст.ст. 87, 89, 95, 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 58, 59  Господарського кодексу України, ст.ст. 14-16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», враховуючи подання начальника відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради та позитивне погодження постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ст.ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальні заклади Іванівської селищної ради, а саме:

1.1. Юридичну особу комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради».

1.2.     Юридичну особу комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради».

2.  Затвердити Статути комунальних закладів, зазначених у підпункті 1.1., 1.2. пункту 1 даного рішення  (додатки 1,2).

3. Затвердити структуру та штатну чисельність комунальних закладів «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» та «Базова бібліотека Іванівської селищної ради» (додатки 3,4) та ввести в дію з «05» квітня  2018 року.

4. Призначити директором комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» Анодій Анастасію Вікторівну.

5. Призначити завідувачем комунального закладу «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»  _____________

6. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контрактну угоду з Анодій А.В. з  05 квітня 2018 року про наймання на посаду директора комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради».

7. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контрактну угоду з __________ з 05 квітня 2018 року  про наймання на посаду завідувача комунального закладу«Базова бібліотека Іванівської селищної ради».

8. Уповноважити директора комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради» Анодій А.В. державну реєстрацію підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.Уповноважити завідувача комунального закладу «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»  провести державну реєстрацію підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Почати процедуру реорганізації  юридичних осіб комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 5 даного рішення шляхом приєднання до комунального закладу «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради», розташованого за адресою: вул. Миру,2, смт. Іванівка, Іванівський район, Херсонська область.

11. Комунальний заклад «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради»є правонаступником всього майна, прав та обов’язків комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 5 даного рішення.

12. Почати процедуру реорганізації  юридичних осіб комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 6 даного рішення шляхом приєднання до комунального закладу «Базова бібліотека Іванівської селищної ради», розташованого за адресою: вул. Миру,2, смт. Іванівка, Іванівський район, Херсонська область.

13. Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради», є правонаступником всього майна, прав та обов’язків комунальних закладів та установ, зазначених у додатку 6 даного рішення.

14. Утворити комісію з реорганізації комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення у складі:

Голова комісії: Бикова Анжела Вікторівна  – начальник відділу культури, молоді і спорту  селищної ради;

Заступник комісії: Дробна Анна Юріївна – директор комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Херсонської області;

Члени комісії:

Кошка Оксана Миколаївна   - спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради;

Трохименко Людмила Миколаївна   - спеціаліст І категорії-юрист юридичного відділу селищної  ради;

Петрова Любов Олександрівна - спеціаліст І категорії загального відділу селищної  ради;

Жученко Людмила Миколаївна  - бухгалтер комунальної установи « Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Херсонської області;

Миргородська Наталія Миколаївна  - бухгалтер комунальної установи « Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Херсонської області.

15. Доручити комісії з реорганізації комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення (далі – Комісія) вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством України, а саме:

15.1. Здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

15.2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб.

15.3. Уповноважити голову Комісії  Бикову А.В. протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

15.4. Оголошення про реорганізацію  юридичних осіб комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення шляхом приєднання до комунальних закладів «Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради», «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»  розмістити у друкованому засобі масової інформації.

15.5. Вимоги кредиторів розглядаються згідно чинного законодавства не раніше ніж через два місяця після публікації повідомлення в офіційному віснику державної реєстрації.

15.6. Попередити працівників комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення про наступне вивільнення у зв’язку із припиненням шляхом реорганізації (приєднання) до комунальних закладів«Базовий клубний заклад Іванівської селищної ради», «Базова бібліотека Іванівської селищної ради», на підставі п.1 ст.40 та ст. 492  Кодексу законів про працю України.

15.7. Здійснити заходи щодо зняття комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення з обліку в податкових органах, фондах соціального страхування, закриття рахунків в органах Державної казначейської служби України.

15.8. Визначити місце подальшого зберігання та використання документів комунальних закладів та установ, зазначених у додатках 5,6 даного рішення.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.

 

Селищний голова                                                                                                                                                    В.О.Дебелий

 

                                                                                                                                                                                                Додаток 2

    до рішення VІІ сесії        

селищної ради VІІ скликання 

від 30.03.2018 р.  № 101

 

СТАТУТ

комунального закладу  «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»

 

1.Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»(далі – Бібліотека)у своїй діяльності керується Конституцією України,  актами Президента України, Законами України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про культуру», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями селищного голови Іванівської селищної ради, рішеннями Іванівської селищної ради, що регулюють діяльність у галузі культури, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.2. Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради» є культурним, освітнім, інформаційним закладом, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове використання фізичним та юридичним особам і забезпечує культурні,інформаційні, освітні та інші потреби користувачів.

1.3. Засновником Бібліотеки є Іванівська селищна рада (далі-Засновник).

1.4.Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»   має відокремлені структурні підрозділи – філії, а саме:

1. Філія « Благодатненська  бібліотека».

2. Філія « Шотівська  бібліотека».

3. Філія « Балашівська  бібліотека».

4. Філія « Новосеменівська  бібліотека».

5. Філія « Нововасилівська  бібліотека».

6. Філія « Воскресенська  бібліотека».

7. Філія « Трохимівська  бібліотека».

8. Філія « Новомиколаївська бібліотека». 

1.5. Філії   не мають статусу юридичної особи, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

1.6. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

1.7. Бібліотека є бюджетною неприбутковою організацією, установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

1.8. Бібліотека є загальнодоступним (публічним) закладом.

2.Юридичний статус  Бібліотеки

2.1.Бібліотека є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Бібліотека набуває з дня її державної реєстрації.

2.2.Бібліотека має самостійний баланс, кошторис, рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

2.3. Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно з чинним законодавством України.

2.4.Бібліотека не несе відповідальності за зобов’язаннями Органу управління майном.

2.5. Бібліотека має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

3. Найменування та місцезнаходження Бібліотеки

3.1. Повне найменування: Комунальний заклад «Базова бібліотека Іванівської селищної ради»

Скорочене найменування: КЗ«ББІСР».

3.2. Юридична адреса Бібліотеки:

75401 Херсонська область смт.Іванівка, вул. Миру, 2.

4.Мета і предмет діяльності

4.1. Мета діяльності Бібліотеки – створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації, задоволення і формування культурно-освітніх, бібліотечних, бібліографічних, інформаційнихпотреб користувачів.

4.2. Основною діяльністю Бібліотеки є: формування та збереження бібліотечних фондів; бібліографування; опрацювання та каталогізування всіх видів документів; здійснення бібліотечного, бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів; просвітницька та соціокультурна діяльність; краєзнавча робота; методична діяльність, організація підвищення  кваліфікації працівників; інша діяльність відповідно до законодавства України.

4.3. Бібліотека відповідно до покладених на неї завдань:

4.3.1. Формує свої бібліотечні фонди (універсальні за складом, відповідно до значення, змісту діяльності, складу користувачів) документами, що випускаються за цільовими програмами книговидання, шляхом передплати періодичних та інформаційних видань, придбання документів, документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання документів. З максимальною повнотою збирає краєзнавчі видання.

4.3.2. Здійснює облік, зберігання та використання документів відповідно до правил, затверджених Міністерством культури України, встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів.

4.3.3. Забезпечує  обробку, систематизацію, розкриття фондів на різних носіях, формує інформаційні бази і банки даних, зокрема, зведені, універсальні, краєзнавчі та галузеві каталоги, в т.ч. і електронні, організує доступ до інформаційних ресурсів.

4.3.4. Забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безкоштовне надання основних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне, довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів і абонентів різними формами (абонемент, читальний зал, МБА) та комплексне обслуговування підприємств і організацій, дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

4.3.5. Розвиває дозвіллєві форми роботи, організовує масові заходи (презентації, читацькі конференції, виставки тощо).

4.3.6.Реалізує повне і оперативне задоволення конкретних інформаційних потреб користувачів, сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів.

4.3.7. Створює і видає бібліографічні посібники науково-допоміжного характеру, в т.ч. і ретроспективні, універсальної міжгалузевої тематики та з краєзнавства, на допомогу освіті, виробництву, самоосвіті.    

5. Права та обов’язки Бібліотеки

5.1. Права Бібліотеки:

5.1.1. Визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності.

5.1.2.Здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг.

5.1.3.Визначати джерела комплектування своїх фондів.

5.1.4.Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки.

5.1.5.Визначати при наданні користувачам документів розмір коштів, що передаються Бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних документів, у випадках, передбачених правилами користування Бібліотеками.

5.1.6. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек,у тому числі пені за порушення термінів
користування документами.

5.1.7. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

5.1.8.Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

5.1.9. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи.

5.1.10. Вступати у договірні відносини з підприємствами, установами,організаціями та окремими громадянами.
5.1.11. Має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності, згідно з чинним законодавством.
5.1.12.Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законодавству України. 

5.Обов’язки Бібліотеки

5.2.1.Здійснювати свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури  України, рішень Засновника та цього Статуту.

5.2.2. Забезпечувати реалізацію прав громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування у відповідності зі своїм значенням, змістом бібліотечних фондів та призначенням.

5.2.3. Не допускати використання відомостей про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової.

5.2.4.Виконувати відповідні стандарти, норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

      6.Управління Бібліотекою

6.1. Бібліотеку очолює завідувач, який призначається на контрактній основі і звільняється Засновником згідно чинного законодавства. Управління Бібліотеки здійснюється відповідно до Статуту.

Завідувач Бібліотеки:

6.1.1. Діє без доручення від імені Бібліотеки, представляє її у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків.

6.1.2. Несе відповідальність перед Засновником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом  за діяльність Бібліотеки.

6.1.3. Розпоряджається майном та коштами Бібліотеки в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

6.1.4. Визначаєзміст, напрямки та формиоперативної, господарчоїдіяльності, організовує роботу колективу.

6.1.5. Відповідно до законодавства України укладає трудові договори (угоди) з працівниками Бібліотеки, заохочує їх та накладає стягнення у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України.

6.1.6. Призначає, переводить  та звільняє працівниківБібліотекизгідно чинного законодавства.

6.1.7. Встановлює ступінь відповідності посадових осіб структурних підрозділів,  затверджує правила внутрішнього розпорядку, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, правила користування Бібліотекоюта інші необхідні документи.

6.1.8. У межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання усіма працівниками Бібліотеки та здійснює контроль за їх виконанням.

6.1.9. Укладає колективний договір з профспілковим комітетом (Радою трудового колективу) Бібліотеки і несе відповідальність за його виконання в межах своїх повноважень.

6.1.10. Звітує про свою діяльність.

6.1.11. Здійснює інші, віднесені до його компетенції функції щодо управління Бібліотекою згідно чинного законодавства та Статуту.

6.1.12. Для реалізації основної діяльності можуть створюватися колегіальні громадські органи; комісія з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей; атестаційна комісія, яка сприяє поліпшенню підбору, розстановці, вихованню бібліотечних кадрів, підвищенню рівня їхньої професійної майстерності, ділової кваліфікації.

6.1.13. Всі зазначені вище ради і комісії діють на підставі наданих їм повноважень та відповідних положень, затверджених завідувачемБібліотеки.

6.1.14.При необхідності Бібліотека може створювати інші дорадчі органи.

6.1.15.Заохочення та дисциплінарні стягнення щодо завідувача Бібліотеки застосовуються згідно чинного законодавства про працю.

6.2.Трудовий колектив Бібліотеки

6.2.1. Трудовий колектив становлять всі працівники, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (угоди), який регулює трудові відносини працівника з Бібліотекою.

 6.2.2.Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Бібліотеки, готуються і приймаються завідувачем за участю трудового колективу.

 6.2.3.   Умови організації та оплати праці трудового колективу Бібліотеки, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 6.2.4.   Відносини між адміністрацією Бібліотеки та трудовим колективом регулюються Колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6.2.5. Працівники трудового колективу мають право:

- брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації;

- проходити атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок

проведення якої визначається Міністерством культури України;

- отримувати грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі та порядку згідно чинного законодавства;

- інші соціальні гарантії та захист працівників Бібліотеки вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Повноваження трудового колективу Бібліотеки реалізуються загальними зборами працівників, що скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, та через їх виборний орган – профспілковий комітет (чи Раду трудового колективу).

6.2.7. Загальні збори визнаються правомочними при участі у них більше, ніж 2/3 працюючих членів трудового колективу Бібліотеки.Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, які брали участь у голосуванні, при наявності кворуму.

7. Структура Бібліотеки

7.1. Основними структурними підрозділами Бібліотеки є:

1) Відділ обслуговування, який включає:

- абонемент;

- читальний зал;

- пункт вільного доступу до Інтернет.

2) Сектор комплектування та каталогізування фондів.

3) Районна бібліотека для дітей, яка не має статусу юридичної особи.

7.2. Структура Бібліотеки і штатний розпис  визначається Засновником.

7.3. Працівники Бібліотеки повинні відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам для бібліотечних працівників.

8.Фінансово-господарська діяльність Бібліотеки

8.1.Фінансово-господарська діяльність бібліотеки проводиться відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

8.2. Основними джерелами фінансування Бібліотеки є кошти селищного бюджету. За рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування, розробка та реалізація програм розвитку бібліотечної справи, реконструкція та ремонт  приміщень Бібліотеки.

8.3. Фінансування Бібліотеки може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

Додатковими джерелами формування коштів є:

  • надходження по договорах з підприємствами, організаціями за обслуговування їх трудових колективів;
  • надходження від надання платних послуг згідно чинного законодавства;
  • надходження від читачів за втрачену літературу;
  • перерахування і добровільні внески громадян, державних, громадських організацій;
  • інші джерела не заборонені законодавством.

8.4. Розмір коштів, що надходять із додаткових джерел фінансування не підлягає обмеженню. Ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовують виключно на здійснення Статутної діяльності Бібліотеки.

9.Майно Бібліотеки

9.1. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл об’єднаної територіальної громади і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

Відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майназдійснюється з дозволу Засновника у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2. Майно Бібліотеки становлять основні засоби (обладнання, технічні засоби тощо), оборотні та необоротні  активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Бібліотеки.

Майно Бібліотеки, що забезпечує його Статутну діяльність не може бути предметом застави.

9.3. Джерелами формування майна Бібліотеки є:

- бюджетні асигнування;

- кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних або фізичних осіб;

- інші джерела не заборонені законодавством України.

9.4. Збитки, завдані Бібліотеці в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Бібліотеці за рішенням суду.

9.5. Забороняється переміщати Бібліотеку без надання рівноцінного приміщення, що відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечних фондів.

10.  Припинення діяльності Бібліотеки

10.1. Припинення діяльності  Бібліотеки здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, встановлених законодавством України.

10.2. Рішення про припинення діяльності Бібліотеки приймається Засновником за погодженням із Міністерством культури України.

10.3. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до чинного законодавства.

10.4. При реорганізації або ліквідації Бібліотеки  чи її структурних підрозділів звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

10.5. Бібліотека є такою, діяльність якої припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення її діяльності.

10.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.Діяльність Бібліотеки в рамкахміжнародного співробітництва

11.1. Бібліотека має право здійснювати міжнародні зв’язки відповідно до чинного законодавства України.

12. Заключні положення. Затвердження, реєстрація, зміни до Статуту

12.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень або нової редакції затверджуються рішенням Засновника і реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту Бібліотеки набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

Начальник відділу культури,молоді і спорту  селищної ради                                                                                   Бикова А.В.  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                     Додаток 4

     до рішення VІІ сесії         

селищної ради VІІ скликання 

 від 30.03.2018 р.  № 101

 

Структура та штатна чисельність комунального закладу

«Базова бібліотека Іванівської селищної ради»

 

Назва посади

Ставка

Завідувач

1

Бібліотекар

3

Інженер - електронік

0,5

Бібліотека с.Балашове

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Новосеменівка

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Новомиколаївка

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Нововасилівка

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Шотівка

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Воскресенка

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Трохимівка

 

Бібліотекар

1

Бібліотека с.Благодатне

 

Бібліотекар

1

ВСЬОГО:

12,5

 

Начальник відділу культури,молоді і спорту  селищної ради                                                                                   Бикова А.В.  

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       Додаток 6

                                                                                                                                                                               до рішення VІІ сесії    

                                                                                                                                                                     селищної ради  VІІ скликання 

                                                                                                                                                                          від 30.03.2018  р.  № 101

 

ПЕРЕЛІК

комунальних закладів та установ, які реорганізовуються шляхом приєднання до комунального закладу 

«Базова бібліотека Іванівської селищної ради»

 

1.  Комунальний заклад «Іванівська районна бібліотека»,  розташованого за адресою: вул. Миру,2, смт. Іванівка, Іванівський район, Херсонська область.

2.  Комунальна установа «Благодатненська сільська бібліотека», розташованої за адресою: вул. Миру,30, с. Благодатне, Іванівський район, Херсонська область.

3.  Комунальна установа «Шотівська сільська бібліотека»,  розташованої за адресою: вул. Українська,12, с. Шотівка, Іванівський район, Херсонська область.

4.  «Балашівська сільська бібліотека»,  розташованої за адресою: вул. Резніка,20/2, с. Балашове, Іванівський район, Херсонська область.

5.  Комунальна установа «Новосеменівська сільська бібліотека»,   розташованої за адресою: вул. Таврійська,2, с. Новосеменівка, Іванівський район, Херсонська область.

6.Комунальна установа «Нововасилівська сільська бібліотека»,   розташованої за адресою: вул. Шкільна,25, с. Нововасилівка, Іванівський район, Херсонська область.

7.Комунальна установа «Воскресенська сільська бібліотека»,  розташованої за адресою: вул. Центральна,2а с. Воскресенка, Іванівський район, Херсонська область.

8. «Трохимівська сільська бібліотека»,  розташованої за адресою: вул. Шкільна,6, с.Трохимівка, Іванівський район, Херсонська область.

9. Комунальна установа «Новомиколаївська сільська бібліотека Новомиколаївської сільської ради Іванівського району Херсонської області»,  розташованої за адресою: вул. Гагаріна,2, с. Новомиколаївка, Іванівський район, Херсонська область.

 

Начальник відділу культури, молоді і спорту  селищної ради                                                                                   Бикова А.В.  

 

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь