A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальні заклади

 

 

Дробна Анна Юріївна

Начальник комунальної установи

«Центр по обслуговуванню закладів  освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради

Іванівського району Херсонської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу герб україни картинки

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІІI сесії селищної ради VІІ скликання

Перше пленарне засідання

 

22 грудня 2017 року                                                                                                                                                            № 38

Про створення комунальної установи

«Центр по обслуговуванню закладів

освіти, культури, фізичної культури

та спорту» Іванівської селищної ради

Іванівського району Херсонської області

 

          З метою удосконалення та упорядкування мережі бюджетних установ, економного і раціонального використання бюджетних коштів, відповідно до статей 87, 89, 104 – 107, 110 – 112 Цивільного кодексу України, статей   56, 59, 60 Господарського кодексу України, 33, 34, 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», селищна  рада                                          

ВИРІШИЛА: 

   1. Створити юридичну особу – комунальну установу  «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області.

   2. Затвердити Статут комунальної установи  «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області (додаток 1).

   3. Затвердити структуру та штатну чисельність комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області.        

  4. Призначити директором комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області Дробну Анну Юріївну.

    5. Доручити селищному голові В.О.Дебелому укласти контрактну угоду з Дробною А.Ю. про наймання її на посаду директора комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області терміном на один рік.

  6. Уповноважити директора комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області Дробну А.Ю.  провести державну реєстрацію установи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  7. Фінансовому відділу Іванівської селищної ради забезпечити фінансування новоствореної комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області з 01 січня 2018 року за рахунок коштів селищного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства.

   9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Іванівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій.

Селищний голова                                                                                                                                                                    В.О.Дебелий

 

СТАТУТ

комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради

Іванівського району Херсонської області

 

1. Загальні положення

            1.1. Комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області (далі - Комунальна установа) створена відповідно до рішення ІІІ сесії Іванівської селищної ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 38 «Про створення комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області».

    Комунальна установа створена на базі майна комунальної власності територіальної громади сіл та селища, що об’єдналися, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та входять до складу Іванівської селищної ради.

       Засновником Комунальної установи є Іванівська селищна рада Іванівського району Херсонської області (далі - Засновник),  яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Шотівка, Веселівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Воскресенка, Михайлівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Трохимівка, Щасливе, Захарівка, Новодмитрівка Перша та селища Іванівка на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та здійснює контроль за виконанням завдань та обов’язків покладених на установу державою.

1.2. Засновник здійснює фінансування, матеріально – технічне  забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

Комунальна установа, як самостійний господарюючий суб’єкт, є закладом із статусом некомерційної (неприбуткової) установи.

Заборонити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі свої активи передати одній або кільком не прибутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету.

Комунальна установа є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства, гербову печатку,  штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням.             

1.3. Комунальна установа має право здійснювати виробничу, науково- методичну, господарську та інші види діяльності з метою здійснення навчально-методичного забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді Іванівської селищної ради, організації вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів Іванівської селищної ради, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів на договірних засадах, організації роботи закладів та установ освіти, культури, фізичної культури і спорту у сфері матеріально-технічного забезпечення, задоволення потреб у сфері фізичної культури і спорту.

1.4. У своїй діяльності Комунальна установа керується Конституцією України, Бюджетним, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, Указами Президента України, Постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Наказами Міністерства культури України, нормативними актами управління освіти і науки та Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій та  розпорядженнями голови Іванівської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, наказами начальника відділу освіти Іванівської селищної ради, начальника відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради  та цим Статутом.

1.5. Регіон обслуговування: адміністративно - територіальні одиниці Іванівської селищної ради.

1.6. Повна назва - комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області, скорочена назва – КУ  ЦОЗОКФКС. Юридична адреса: 75400 Україна, Херсонська область, Іванівський район, смт. Іванівка, вул. Соборна, 1а.

2. Мета і предмет діяльності комунальної установи

Метою діяльності Комунальної установи є:

2.1. Забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у комунальних навчальних закладах освіти, яка має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти та створення належних умов для функціонування і розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, а також закладів культури та фізичної культури і спорту.

2.2.Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах трьох ступенів, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.

2.3.Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту Іванівської селищної ради, які утримуються за рахунок селищного бюджету на договірних засадах.

2.4.Реалізація державної політики України у сфері матеріально-технічного забезпечення  закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, організація роботи з охорони праці.

2.5.  Реалізація державної політики   України у   сфері  культури,  фізичної  культури  і  спорту, здійснення   інформаційно-пропагандистської   роботи   з  питань  фізичної культури і спорту, здорового способу життя.

2.6. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  та складення звітності закладів культури, фізичної культури і спорту;

2.7. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.8.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.9. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.10. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Предметом діяльності Комунальної установи є:

2.11. Науково-методичне забезпечення  системи  загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період;

2.12. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту на договірних засадах.

2.13. Організація роботи закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту у сфері матеріально-технічного забезпечення, з охорони праці та техніки безпеки.

  2.14. Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді  спорту,  визнаному в Україні,  створення необхідних умов для гармонійного   виховання,   фізичного    розвитку, змістовного  відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації,   набуття   навичок   здорового   способу   життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

3. Функції та організаційна структура  комунальної установи

3.1. Комунальна установа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

Головною формою планування та організації діяльності комунальної установи є власні річні і поточні плани. Річний план затверджується директором комунальної установи за обов’язковим погодженням з начальником відділу освіти Іванівської селищної ради, начальником відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради та селищним головою.

3.2 Штатний розпис комунальної установи затверджується головним розпорядником коштів.

3.3. Працівники комунальної установи приймаються  та звільняються директором комунальної установи.

3.4. Організаційна структура комунальної установи включає:

- підрозділ селищного методичного кабінету;

- підрозділ централізованої бухгалтерії;

- підрозділ групи централізованого господарського обслуговування.                      

Підрозділи комунальної установи діють відповідно до  примірних Положень про них, які  затверджуються директором комунальної установи.

3.5. Комунальна  установа  обслуговує наступні освітні заклади району:

3.5.1. Балашівський дошкільний навчальний заклад „Сонечко” (с. Балашове, вул. Рєзніка, 20 а).

3.5.2. Воскресенський дошкільний навчальний заклад (дитсадок) „Оленка”   (с.Воскресенка,  вул. Молодіжна, 18).

3.5.3. Шотівський дошкільний заклад „Сонечко” (с.Шотівка, вул.Гагаріна, 8).

3.5.4.Новомиколаївський дошкільний навчальний заклад „Казка” (с.Новомиколаївка, вул.Гришина,1)

3.5.5.Новосеменівський дошкільний навчальний заклад „Сонечко”  (с.Новосеменівка, вул.Чернівецька,2).

3.5.6. Іванівський ясла-садок „Лелеченя”  (смт. Іванівка, вул. Іванівська, 1 б)

3.5.7. Іванівський ясла-садок „Світлячок”   (смт. Іванівка, вул. Миру, 18)

3.5.8. Благодатненський дошкільний навчальний заклад «Колосок» (с.Благодатне, вул. Нова, 50).

3.5.9. Благодатненська ЗОШ І-ІІІ ступенів  (с. Благодатне, вул. Миру, 4).

3.5.10. Нововасилівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  Іванівського району Херсонської області (с.Нововасилівка, вул. Шкільна, 24).

3.5.11. Трохимівський НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  (с.Трохимівка, провул. Шкільний, 4).

3.5.12. Воскресенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   (с. Воскресенка,  вул. Шкільна, 15).

3.5.13. Іванівська гімназія (опорний  заклад) освітнього округу Іванівського району Херсонської області (смт. Іванівка, вул. Таврійська, 1 б).

3.5.14. Іванівська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів   (смт. Іванівка, вул.Іванівська,142 а).

3.5.15.Новосеменівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  (с.Новосеменівка, вул. Шкільна, 35).

3.5.16.Комунальна установа «Іванівська дитяча музична школа» (смт Іванівка, вул. Миру,5).

3.5.17. Примірну граничну чисельність та структуру комунальної установи затверджує Засновник.

3.6. Комунальна  установа  обслуговує наступні заклади культури, фізичної культури і спорту селища:

3.6.1. Комунальний заклад «Іванівський центр дитячої творчості» Іванівської районної ради Херсонської області (смт. Іванівка, вул. Соборна, 161).

3.6.2. Комунальний заклад «Іванівський дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки» Іванівської районної ради Херсонської області (смт. Іванівка, вул.Миру, 1).

3.6.3. Комунальний заклад «Іванівська районна бібліотека» (смт. Іванівка вул. Миру, 2).

3.6.4. Комунальна установа «Воскресенська сільська бібліотека» (с.Воскресенка, вул. Центральна, 2а).

3.6.5.Комунальна установа «Нововасилівська сільська бібліотека» (с.Нововасилівка вул. Шкільна, 25).

3.6.6.Комунальна установа «Новосеменівська сільська бібліотека» (с.Новосеменівка, вул. Таврійська, 2).

3.6.7. Комунальна установа «Шотівська сільська бібліотека» (с. Шотівка, вул.Українська, 12).

3.6.8. Комунальна установа «Новомиколаївська сільська бібліотека» Новомиколаївської сільської ради Іванівського району Херсонської області (с.Новомиколаївка, вул. Гагаріна, 2).

3.6.9.  «Балашівська сільська бібліотека» (с. Балашове, вул. Резніка, 20/2).

3.6.10.  «Трохимівська сільська бібліотека» (с. Трохимівка, вул. Шкільна, 6).

3.6.11. Комунальна установа «Благодатненська сільська бібліотека» (с.Благодатне, вул. Миру, 30).

3.6.12.  «Воскресенський сільський будинок культури Іванівського району Херсонської області» (с. Воскресенка, вул. Центральна, 2).

3.6.13. Комунальна установа «Новосеменівський сільський будинок культури» (с.Новосеменівка, вул. Таврійська, 2).

3.6.14. Комунальна установа «Нововасилівський сільський будинок культури» (с.Нововасилівка, вул. Шкільна, 25).

3.6.15. Комунальна установа «Шотівський сільський будинок культури» (с.Шотівка, вул. Гагаріна, 7).

3.6.16.«Новомиколаївський сільський будинок культури» Новомиколаївської сільської ради Іванівського району Хероснської області (с.Новомиколаївка, вул.Гагаріна, 84).

3.6.17. Комунальна установа «Благодатненський сільський будинок культури» (с. Благодатне, вул. Пушкіна, 70).

3.6.18. Комунальна установа «Трохимівський сільський будинок культури Іванівського району Херсонської області» (с. Трохимівка, вул. Шкільна, 6).

3.6.19. Комунальна установа «Балашівський сільський будинок культури» (с. Балашове, вул. Резніка, 20/1).

3.6.20. Комунальний заклад «Іванівський районний будинок культури» (смт. Іванівка вул. Миру, 2).

4.Управління комунальною установою та повноваження трудового колективу

4.1. Реалізацію державної політики в галузі освіти, культури, фізичної культури і спорту  в  діяльності комунальної установи  контролює Іванівська селищна рада в особі селищного голови, секретаря ради, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Іванівської селищної ради, начальника відділу освіти Іванівської селищної ради, начальника відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради.

Головним розпорядником бюджетних коштів комунальної установи є Іванівська селищна рада Іванівського району Херсонської області.

Іванівська селища рада в особі селищного голови здійснює контроль за слідуючими напрямами діяльності комунальної установи, а саме:

- за обсягами бюджетного фінансування установ, визначених підпунктами  3.5, 3.6;

- за цільовим використанням комунальною установою бюджетних коштів та майна;

- за навчально-методичною, фінансовою та матеріально-технічною діяльністю комунальної установи;

- за  використанням капітальних вкладень і залучених коштів при будівництві та ремонтних роботах  в закладах освіти, культури, фізичної культури і спорту;

- за навчально-методичним керівництвом навчальними закладами, організацією їх фінансового забезпечення і зміцнення матеріальної бази;

- за наданням педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством;

- за організацією харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

- за статистичною звітністю про стан і розвиток освіти на території, що належить до відомства Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

Директор комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням селищного голови, начальника відділу освіти Іванівської селищної ради, начальника відділу культури, молоді і спорту Іванівської селищної ради, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Іванівської селищної ради з наступних питань:

-    оплату рахунків;

-    укладання господарських договорів;

- затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних ремонтів та реконструкцій загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту;

-  затвердження документації по формуванню бюджету освітньої галузі Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області, надання пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо функціонування навчальних закладів, дошкільних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту;

- встановлення надбавок, доплат до посадових окладів, надання щорічних основних та додаткових відпусток, надання допомоги на оздоровлення  працівникам установ (за погодженням селищного голови);

- подання особистих заяв Засновнику на відпустку, відрядження, заохочення та надання матеріальної допомоги.

4.2. Заклад очолює директор, який призначається на посаду і звільняється рішенням сесії Іванівської селищної  ради за поданням селищного голови.

4.3. Директор Комунальної установи:

- здійснює державну реєстрацію установи в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- здійснює керівництво колективом, визначає структуру Комунальної установи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників (за погодженням селищного голови);

- організовує виробничий процес;

- створює необхідні умови для роботи працівників;

- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комунальної установи (за погодженням селищного голови);

- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України (за погодженням селищного голови);

- встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу, відповідно до чинного законодавства України (за погодженням селищного голови);

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником, селищним головою, відділом освіти, відділом бухгалтерського обліку та  Іванівської  селищної ради та звітності за результати його діяльності;

- видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для всіх підрозділів та працівників установи, контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників комунальної установи;

- затверджує посадові обов'язки працівників комунальної установи;

- має право першого підпису на фінансових документах;

- звітує про діяльність комунальної установи перед селищним головою та  Засновником;

- з дозволу засновника надає в оренду фізичним і юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі комунальної установи;

- несе відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого на баланс комунальній установі;

- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується селищним головою.

4.4. Трудовий колектив комунальної установи:

4.4.1. Трудовий колектив комунальної установи складають громадяни, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору.

4.5. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відносяться:

4.5.1. Створення первинної профспілкової організації або об’єднання профспілок та  укладання колективного договору з адміністрацією комунальної установи.

4.5.2. Погодження правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.5.3. Розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності комунальної установи.

4.6. Збори трудового колективу проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5. Фінансово-господарська діяльність Комунальної установи

5.1. Фінансово-господарську діяльність комунальна установа здійснює на основі його кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

5.2. Джерелами формування кошторису  комунальної установи є:

          -   кошти селищного бюджету;

          -   благодійні внески фізичних і юридичних осіб;                                                                                         

          - кошти від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності;                                              

          - кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту;          

          -  інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Кошти комунальної установи зберігаються на її рахунках в органах Державного казначейства і знаходяться в повному її розпорядженні.

5.4. Комунальна установа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 - представляти бюджетні установи в установленому порядку з питань, що  відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях, судах незалежно від  форми власності;

- розвивати власну матеріальну базу;

 - бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно чинного законодавства;

- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому  Статуту.

5.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в комунальній установі здійснюється в порядку, визначеному засновником та нормативно-правовими актами України.

5.6. Ведення кадрової документації та звітності  по закладам і установам освіти здійснює комунальна установа відповідно до укладених договорів.

6. Матеріально-технічна база Комунальної установи

6.1. Матеріально-технічна база комунальної установи включає:  основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі установи.

6.2. Усе майно є комунальною  власністю  територіальної громади Іванівської селищної ради та закріплюється за комунальною установою на правах балансоутримувача, відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору з засновником.

6.3. Відчуження комунальною установою основних засобів, списання та передача майна здійснюються тільки за рішенням засновника.

Комунальна установа має право передавати в оренду належне йому на праві балансоутримувача майно у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням  Засновника.

6.4. Збитки, завдані комунальній установі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

7. Реорганізація або ліквідація Комунальної установи

7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію комунальної установи приймається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Ліквідація комунальної установи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.

7.3. Під час реорганізації або ліквідації комунальної установи працівникам, які звільнюються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.4. У разі реорганізації комунальної установи її права і обов’язки переходять до правонаступників.

8. Прикінцеві положення

8.1. Статут комунальної установи затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником  за пропозицією:

- селищного голови або секретаря ради;

- відділу освіти Іванівської селищної ради;

- відділом культури, молоді та спорту Іванівської селищної ради;

- постійних депутатських комісій селищної ради;

- директора комунальної установи;

- трудового колективу.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних  і фізичних осіб - підприємців.

Цей Статут складено у трьох примірниках які знаходяться:

Перший примірник - у Засновника;

Другий примірник  -  в Комунальній установі;

Третій примірник   -  у державного реєстратора.

Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.

 

Структура та штатна чисельність

комунальної установи «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради Іванівського району Херсонської області

№ з/п

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

1

Директор

1

 

Методичний кабінет

 
1

Методист з навчальних дисциплін

2

2

Всього  по методичному  кабінету

2

 

Бухгалтерія

 
1

Головний бухгалтер

1

2

Економіст

1

3

Бухгалтер

8

 

Всього  по бухгалтерії

10

 

Група централізованого господарського обслуговування

 
1

Інженер спец. І категорії

1

2

Фахівець з державних закупівель І категорії

1

3

Системний адміністратор

1

4

Медична сестра

1

5

Водій

4

6

Механік

1

7

Інженер-електрик

1

8

Охоронник

2

 

Всього по ГЦГО

12

 

РАЗОМ по комунальній установі

25

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь