A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальне підприємство «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо»

 

  ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

XIV сесії селищної ради VII скликання

 

06 березня 2017 року                                                                                                                                                              № 184

Про заснування комунального підприємства

«Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо»

 

                 Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про телебачення та радіомовлення»,  керуючись пунктом 8 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Заснувати комунальне підприємство «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо».
  2. Затвердити Статут комунального підприємства «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо» (додається). 
  3.  Призначити директором комунального підприємства «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо» Бочарова Олександра Йосиповича.
  4. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти відповідний договір з директором комунального підприємства «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо» Бочаровим О.Й.
  5. Директору комунального підприємства «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо» Бочарову О.Й. провести реєстрацію комунального підприємства «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо»  та його Статуту, відповідно до діючого законодавства України.

 

Селищний голова                                                                                                                                                       В.О. Дебелий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХІV сесії

селищної ради VII скликання

06.03.2017 р.  № 184

       

С ТА Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТУДІЯ МІСЦЕВОГО МОВЛЕННЯ «ІВАНІВСЬКЕ РАДІО»

 

Цей Статут розроблений на основі і у відповідності до Законів України "Про інформацію", „Про телебачення і радіомовлення", «Про місцеве самоврядування в Україні» і затверджується Іванівською селищною радою.

1.     Загальні положення

1.1.Комунальне підприємство «Студія місцевого мовлення «Іванівське радіо» створена на підставі рішення ХІV сесії Іванівської селищної ради VІІ скликання №184  від 06 березня 2017 року.

1.2.Найменування організації: комунальне підприємство «Студія місцевого мовлення «Іванівське Радіо», скорочено «Іванівське радіо».

1.3.Місцезнаходження організації: Херсонська область, Іванівський район смт Іванівка, вулиця Миру,1.

1.4.Іванівське Радіо є місцевою радіомовною організацією, забезпечує виготовлення та розповсюдження аудіовізуального контенту з його радіотрансляцією на територію смт Іванівка та Іванівського району Херсонської області.

1.5.Метою діяльності радіостудії є реалізація права громад селища Іванівка та сільських рад Іванівського району на мовлення та державної інформаційної політики України на основі принципів об'єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування прав кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлення своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання журналістами професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

1.6.Основними завданнями студії Іванівське радіо є:

-   оперативне інформування радіослухачів про суспільно - політичні та інші події регіону, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

-   створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно освітніх, художніх, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;

-   сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України.

1.7.Іванівське радіо веде мовлення державною мовою -українською.

1.8.Іванівське радіо в своїй діяльності керується Конституцією України, цим Статутом, законами України "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення" і іншими законодавчими актами України.

1.9.Іванівське радіо є юридичною особою, має круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп, зі своїм найменуванням, виступає юридичною особою на суді, має власний рахунок в банку, власний баланс і діє з моменту державної реєстрації.

1.10.Іванівське радіо очолює директор.

1.11.Директора Іванівського радіо призначає сесія Іванівської селищної ради за поданням голови ради.

1.12.При призначенні директора з ним укладається угода-контракт, в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність директора його звільнення.

1.13.Наглядовим органом Іванівського радіо є Редакційна рада, яка діє згідно Редакційного статуту студії Іванівського радіо. 

2.     Організація радіомовлення

2.1. Іванівське радіо є місцевим засобом масової інформації, яка розповсюджується шляхом ефірного мовлення в діапазоні ультракоротких хвиль смт Іванівка, сіл Іванівського району та в інший спосіб відповідно до укладених угод. Радіопередачі ведуться у час, встановлений Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення.

2.2. Директор самостійно вирішує питання діяльності студії, організовує її роботу, редагує мікрофонні матеріали, дає дозвіл на випуск радіопередач чи програм і несе особисту відповідальність за її зміст та якість.

2.3. Для виділення власних програм чи радіопередач Іванівське радіо використовує постійний логотип позивні і повідомляє свою назву на початку та в кінці мовлення.

2.4. Працівники студії Іванівське радіо мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій міста та району незалежно від форм власності, необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності. Посадові особи, які надають інформацію, несуть відповідальність за її достовірність.

2.5. Іванівське радіо зобов'язане безкоштовно передавати офіційні повідомлення, іншу обов'язкову інформацію селищної  і районної рад, безперешкодно розповсюджувати повідомлення про надзвичайні ситуації. Право на використання радіомовлення з цією метою належить органам і посадовим особам, які уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних ситуацій. Безкоштовно передавати важливі повідомлення міського відділу внутрішніх справ, органів охорони здоров'я.

2.6. Під час передвиборної кампанії Іванівське радіо забезпечує зареєстрованим кандидатам, політичним партіям, виборчим блокам політичних партій рівні можливості для ведення передвиборчої агітації.

2.7. Трансляція (звіти) сесій місцевих рад здійснюється у межах встановленого обсягу мовлення на основі договору між відповідною радою і Іванівським радіо.

Іванівське радіо зобов'язане у своїх програмах передбачати час, форми та забезпечувати можливості для виступів народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності. Виступи депутатів місцевих рад з питань їх депутатської діяльності здійснюються за домовленістю з Іванівським радіо.                               

 2.8. Час мовлення відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків мовлення. Забороняється займатись рекламою під виглядом інформації, вказувати реквізити виробника продукції чи послуг, адресу, контактний телефон, рахунок, комерційні ознаки, товару чи послуг, Відповідальність за достовірність реклами несе рекламодавець.

2.9. Забороняється реклама тютюнових, алкогольних виробів та наркотичних засобів. Реклама засобів і методів медичної профілактики та лікування, продуктів харчування, косметики, і побутової хімії може здійснюватися за умов наявності дозволу на їх застосування та реалізацію.

2.10. Передачі, підготовлені за участю спонсорів, повинні бути ясно і точно озвучені диктором на її початку. Спонсор має право на оприлюднення у програмі свого імені або назви фірми без зазначення реквізитів.

Забороняється втручання спонсорів у професійну діяльність студії Іванівського радіо  і її працівників.

2.11. Іванівське радіо самостійна у визначенні форм, методів і способів реалізації намічених співзасновниками програм. У мовленні можливе використання різних жанрів радіожурналістики: виступ перед мікрофоном, коментар, кореспонденція, репортаж, інтерв'ю, тощо. Іванівське радіо може створювати радіожурнали, радіоклуби, радіогазети, радіопереклики, радіорейди, організовувати тематичні передачі, музичні програми.

2.12. Іванівське радіо створює кореспондентські пости на громадських засадах, залучає авторський актив для підготовки радіопередач,

2.13. Іванівське радіо організовує платні послуги, об'яви, рекламу, музичні вітання.

2.14. У разі виникнення ситуації, коли за наполяганням окремих громадян, директор не може позитивно вирішити питання виступу по радіо чи передачі оголошення, реклами, - прийняти остаточне рішення мають засновники радіоорганізації.

2.15. Іванівське радіо зобов'язане вести реєстр радіопередач. Передачі, записані на магнітофонну стрічку, можуть бути розмагнічені після закінчення 10-ти денного строку з часу останньої трансляції, якщо за цей строк не надійшла заява про спростування відомостей. Відбір плівок на довгострокове зберігання радіопередач, що становлять історичну, художню, культурну чи іншу цінність здійснює директор.

2.16. Свої стосунки з місцевими засобами масової інформації Іванівське радіо будує на основі поваги, невтручання, співробітництва. 

3. Права і обов'язки засновників

3.1. Права засновників:

- призначати і звільняти директора, погоджувати структуру, кошторис і штати студії;

- одержувати інформацію про діяльність студії;

-   використовувати за домовленістю зі студією ефірний час для висвітлення питань діяльності рад;

- бути носієм інших прав, обумовлених установчим договором та Статутом;

- вносити зміни та доповнення до Статуту згідно діючого законодавства.

3.2. Обов'язки засновників:

-  виконувати вимоги Установчого договору і дійсного Статуту;

-  контролювати зміст інформації, яка охороняється законом;

-  не допускати цензури, як контролю за ідеологічним змістом передач;

-  забезпечувати не втручання державних органів, їх посадових осіб, об'єднань громадян, окремих громадян у творчу діяльність студії. 

4. Права і обов'язки Іванівського радіо та її працівників

4.1. Членом трудового колективу є особа яка працює в штаті студії Іванівського радіо виконує певні обов'язки, відповідає професійним вимогам.

4.2. Членом творчого колективу студії Іванівського радіо є радіожурналіст, який працює в штаті студії, відповідає професійному рівню.

4.3. Компетенція директора:

-  складає перспективні і поточні плани Іванівського радіо;

-  розпоряджається виділеними коштами;

-  організовує діяльність Іванівського радіо;

-  несе відповідальність за зміст і якість радіопередач.

4.4. Іванівське радіо не має права у своїх програмах розголошувати дані, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, закликати, до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, поширювати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини.

4.5. Іванівському радіо належить авторське право на створені нею передачі і програми. Іванівське радіо має право дозволити чи заборонити відтворення, тиражування, або продаж зроблених записів передач, програм, що є її власністю.

4.6. Іванівське радіо зобов'язане:

-  розповсюджувати об'єктивну інформацію

-  виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством України "Про телебачення радіомовлення";

-  з повагою ставитись до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів;

-  зберігати у таємниці відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення їх імені;

-  не розголошувати матеріали, які порушують презумпцію невинності підсудного або упереджують рішення суду;

-  не розголошувати інформацію про приватне життя громадян без його згоди.

4.7. Іванівське радіо не має права: докорінно змінювати характер, обсяг мовлення та програмну концепцію без попереднього оповіщення радіослухачів у своїх передачах.

4.8. Радіожурналіст Іванівського радіо, який виконує її завдання має право:

-  збирати і отримувати без перешкод інформацію, яка необхідна для підготовки передач, проводити звукозапис;

-  за завданням Іванівського радіо відвідувати органи влади, підприємства, установи, і організації та бути прийнятими їх посадовими особами;

-  при пред'явленні посвідчення працівника Іванівського радіо перебувати в районах стихійного лиха і катастроф, в місцях аварій, зборах, мітингах, демонстраціях, в місцях масових безпорядків, на територіях, в яких оголошено надзвичайний стан;

-  користуватись псевдонімом, застерігати недопустимість розголошення таємниці псевдоніму;

-  перед трансляцією знайомитися з остаточно готовою до випуску передачею;

-  зняти свою відповідальність за матеріал, зміст якого, на його думку, було перекручено в процесі редакційної підготовки.

4.9. Творчий працівник Іванівського радіо зобов'язаний:

-  дотримуватись програмної концепції студії, керуватися її статутом;

-  перевіряти достовірність одержаної ним інформації;

-  не допускати випадків розповсюдження в радіопрограмах відомостей, які порушують права і законні інтереси громадян, принижують їх честь і гідність;

-  не допускати розповсюдження інформації, передбаченої в статті 4 цього Статуту. Обов'язки, передбачені цією статтею, поширюються і на нештатних працівників.

4.10. Творчий радіопрацівник не має права використовувати своє службове становище в інтересах кандидата в депутати, довіреною особою якого він є. А в разі висунення його кандидатом у депутати, користується рівним з іншими кандидатами правами у використанні радіомовлення. 

5. Права радіослухачів

5.1. Радіослухачі мають право:

- приймати для індивідуального користування усі радіопередачі студії
Іванівського радіо;

- звертатись до Іванівського радіо, його співзасновників, Редакційної Ради з зауваженнями та пропозиціями щодо змісту і технічної якості програм і отримувати відповідь безпосередньо в передачах або письмово;

- спростувати розповсюджені Іванівського радіо дані, що не відповідають дійсності, або принижують честь і гідність громадянина.

5.2. Передачі, що можуть завдати шкоди фізичному, моральному, психічному розвиткові неповнолітніх забороняється. Не допускається без згоди батьків розповсюджувати інформацію про неповнолітніх, які вчинили злочини або самогубство.

5.3. В разі розповсюдження в радіопередачі даних, які не відповідають дійсності, вони повинні бути на прохання зацікавлених осіб в місячний строк спростовані Іванівського радіо. Зміст і час спростування визначається угодою із зацікавленою стороною Спори про реалізацію вказаних прав розглядається судом. 

   

6.Фінансування, штати та матеріально - технічна база

Іванівського радіо

6.1. Джерелом фінансування Іванівського радіо є асигнування засновника, а також кошти, отримані від трансляції реклами, оголошень, музичних вітань, створення радіопрограм на замовлення, внесків спонсорів, благодійних та інших  громадських фондів, а також окремих громадян.

6.2. Структура, кошторис і штати Іванівського радіо погоджується із засновником.

6.3. Матеріально - технічна база місцевого радіо, що забезпечує виробництво радіопередач і доведення їх до слухачів, включає звукозаписуючу апаратуру: магнітофон, мікшер, підсилювачі звуку, контрольне обладнання. Іванівського радіо здійснює право володіння і користування належним їй майном і обладнанням.

 6.4. Трансляція програм Іванівського радіо здійснюється  через радіоефір в діапазоні ультракоротких хвиль, відповідно до ліцензії виданої Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, та в інший спосіб відповідно до укладених угод. 

7. Відповідальність за порушення законодавства про радіомовлення

7.1. Працівники Іванівського радіо винні в порушенні законодавства про радіомовлення, несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність, згідно чинного законодавства України.

7.2.      Моральна шкода, заподіяна громадянинові в результаті розповсюдження Іванівського радіо даних, що не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадянина, компенсуються за рішенням суду Іванівським радіо, а також винними посадовими особами і громадянами.

Розмір відшкодування моральної шкоди в грошовому виразі визначається судом.

7.3. Іванівське радіо не несе відповідальності за розповсюдження по радіо даних, що не відповідають дійсності, якщо ці дані містилися в офіційних повідомленнях, одержаних від державних органів та органів об'єднань громадян, якщо вони є дослівним цитуванням виступів народних депутатів, а також офіційних виступів посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування. 

8. Припинення діяльності

8.1. Припинення діяльності Іванівського радіо здійснюється за рішенням суду, або прийняття такого рішення засновником. У разі ліквідації радіоорганізації активи перераховуються до інших неприбуткових організацій цього виду або зараховуються до місцевого бюджету.

8.2. На випадок припинення діяльності Іванівського радіо звільнення працівників проводиться у відповідності з діючим законодавством України.

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  В.С.Щастлива

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь