A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальне підприємство «Дорожник 5»

 

Директор комунального підприємства

«Дорожник 5»

Іванівської селищної ради 

 

Давидченко Дарія Олександрівна

 

 

 

 

 

Картинки по запросу герб україни фото

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
  РІШЕННЯ
V  сесії селищної ради VІІ скликання

 

22 лютого  2018 р.                                                                                                                                                                    № 71

 

Про створення   комунального підприємства

  «Дорожник 5»   Іванівської селищної ради

 

           З метою підвищення безпеки дорожнього руху дорожнього господарства, поліпшення стану доріг, належного утримання об’єктів дорожнього господарства та забезпечення максимально ефективного використання засобів  його організації, відповідно до статей 87, 89 Цивільного кодексу України, статей 56-58 Господарського кодексу України, статей 14-16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.     Утворити юридичну особу комунальне підприємство «Дорожник 5» Іванівської селищної ради.

2.     Затвердити Статут комунального підприємства «Дорожник 5» Іванівської селищної ради  (додається).

3. Внести до статутного фонду комунального підприємства «Дорожник 5» Іванівської селищної ради  1 000 000  (один мільйон ) грн.

4. Призначити директором комунального підприємства «Дорожник 5» Іванівської селищної ради  Давидченко Дарію Олександрівну.

5. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контрактну угоду про наймання її на посаду директора комунального підприємства «Дорожник 5» Іванівської селищної ради терміном на 1 рік.

 6.Уповноважити директора комунального підприємства «Дорожник 5» Іванівської селищної ради Давидченко Дарію Олександрівну  провести державну реєстрацію підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності та етики.

Селищний голова                                                                                                                                                    В.О.Дебелий

                                                                                                  
 
     ЗАТВЕРДЖЕНО
     Рішенням V селищної ради
     VІІ скликання
     22.02.2018р.  № 71

 

С Т А Т У Т

Комунального підприємства «Дорожник 5»

Іванівської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Дорожник 5» Іванівської селищної ради (надалі – Підприємство) створене Іванівською селищною радою відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про благоустрій населених пунктів".

1.2. Засновником Підприємства є територіальна громада селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради ( села Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка) в особі Іванівської селищної ради (далі – Засновник).

1.3. Підприємство є юридичною особою, що набуває відповідних прав із дня державної реєстрації, котра здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

1.4. Підприємство має право від свого імені укладати договори та інші цивільно-правові угоди, здобувати майнові й особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем у судах України і третейському суді.

1.5. Підприємство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

1.6. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.7. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і символікою, кутовий та інші штампи, фірмовий знак і фірмовий бланк.

1.8. Підприємство керується у своїй діяльності законодавством України, цим Статутом, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Іванівської селищної  ради, розпорядженнями селищного голови.

1.9. Найменування Підприємства:

- повне:

українською мовою: Комунальне підприємство «Дорожник 5» Іванівської селищної ради ;

- скорочене:

українською мовою: КП «Дорожник 5» Іванівської селищної ради.

1.10. Місцезнаходження підприємства: вул. Іванівська, 101, смт Іванівка,  Херсонська область, 75401.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

          2.1. Підприємство створено для:

2.1.1. Реалізації завдань програм та рішень селищної ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови в сфері комунального господарства.

2.1.2. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на поліпшення організації системи благоустрою, обслуговування, утримання, реконструкції, поточного та капітального ремонту дорожнього господарства селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради,  а також інших населених пунктів за погодженням з відповідними органами.

2.1.3. Організація впровадження нових форм та методів господарювання, прогресивних форм організації праці.

2.1.4. Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, створення умов для раціонального використання всіх видів ресурсів.

2.1.5. Обслуговування об’єктів благоустрою, дорожньої та інженерної інфраструктури селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради,  а також інших населених пунктів за погодженням з відповідними органами.

2.1.6. Прийняття заяв від населення, підприємств та установ про надання послуг.

2.1.7. Благоустрій, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою, дорожньої, інженерної інфраструктури селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради (також і за межами населених пунктів, якщо є договірні відносини стосовно цього) та інших робіт.

2.1.8. Виробництво будівельних матеріалів та виробів.

2.1.9. Складські послуги.

2.1.10. Виконання робіт із прокладення, утримання зливових та дренажних  мереж.

2.1.11. Контроль за проектуванням, будівництвом та експлуатацією технічних  засобів регулювання дорожнього руху, автостоянок, платних  місць паркування та інших об’єктів дорожнього сервісу.

2.1.12. Залучення в установленому порядку інвестицій  для  розвитку  об’єктів  дорожнього сервісу.

2.1.13. Установлення,    заміна    та    забезпечення    експлуатаційного    стану дорожніх знаків,  пішохідних огороджень,  інших засобів регулювання             дорожнього руху, в тому числі нанесення горизонтальної дорожньої              розмітки.

2.1.14. Забезпечення доповнень до Програми розвитку дорожнього господарства селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради та інших Програм, котрі безпосередньо стосуються роботи Підприємства.

2.1.15. Забезпечення виконання обсягів робіт із благоустрою, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою, дорожньої та інженерної інфраструктури селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради.

2.1.16. Здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту об’єктів зовнішнього благоустрою, дорожньої та інженерної інфраструктури селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, відповідно до затверджених планів, титульних списків, проектно-кошторисної документації.

2.1.17. Розробка, придбання, впровадження передових технологій, нової техніки, матеріалів, пристосувань і систем  „ноу-хау", іншої продукції.

2.1.18. Формування проекту замовлення на поставку матеріалів, надання робіт та послуг для місцевих потреб.

 2.1.19. Діяльність, зайняття якою потребує наявності спеціального дозволу (ліцензії), здійснюється Підприємством після його отримання.

2.1.20. Організація всіх видів ремонту проїжджих частин вулиць та тротуарів, їх утримання, здійснення поточного контролю за виконанням цих робіт.

 2.1.21. Розробка проектно-конструкторської, кошторисної, технічної технологічної та іншої документації.

  2.1.22. Надання платних послуг підприємствам, організаціям та населенню з виконання аварійно-відновлювальних робіт, будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання дорожньої,  інженерно-комунікаційної інфраструктури селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради та благоустрою.

 2.1.23. Прийняття в експлуатацію завершених робіт із будівництва та капітального ремонту доріг місцевого значення.

 2.1.24. Узгодження проектної документації на будівництво і ремонт інженерних мереж у межах селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради

2.1.25. Здійснення технічного нагляду за будівництвом та ремонтом автодоріг, контролю за відповідністю об'єктів якості виконаних робіт, технічним вимогам та стандартам.

2.1.26.  Інші види діяльності відповідно до законодавства України.

3. ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Функціями Підприємства є:

3.1. Реалізація комплексного плану благоустрою та розвитку дорожнього господарства селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради.

3.2. Поліпшення стану автошляхів, вулиць, майданчиків, прибудинкових територій та інших зон у межах «червоних ліній» селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради.

3.3. Залучення коштів Підприємства та використання бюджетних коштів на реалізацію діяльності Підприємства.

3.4. Управління та утримання на балансі майна, переданого Підприємству Засновником.

3.5. Здійснення технічного утримання, експлуатації та ремонту об’єктів зовнішнього благоустрою та дорожнього господарства селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради.

3.6. Робота з листами, зверненнями підприємств, організацій, установ та населення з питань, які належать до компетенції Підприємства.

3.7. Складання та надання відповідним органам відомостей із статистичної та бухгалтерської звітності.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1.  Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Для забезпечення діяльності Підприємства Засновник може передавати в оперативне управління, на підставі рішення, майно для здійснення господарської діяльності.

4.2. Статутний капітал Підприємства утворюється Засновником та становить 1 000 000 (один мільйон) грн.

4.3. Майно Підприємства перебуває в комунальній власності територіальної громади  селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради

4.4. Збільшення або зменшення статутного фонду Підприємства провадиться за рішенням Засновника в порядку, встановленому законодавством України та даним Статутом.

4.5. Відчуження нерухомого майна, закріпленого за Підприємством, здійснюється тільки за згодою Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством. Доходи від відчуження зазначених об’єктів нерухомості зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

4.6. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.6.1. Майно та інші цінності, передані йому Засновником.

4.6.2. Доходи, отримані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності.

4.6.3. Кредити банків.

4.6.4. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

4.6.5. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

4.6.6. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.7. Збитки (шкода), завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових та особистих немайнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

5. ПРАВА І ОБОВ"ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон’юнктури ринку робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі.

5.1.3. Отримувати безкоштовно від Засновника інформаційні та довідкові дані, звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань.

5.1.4. Здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом.

5.1.5. Звертатися до суду з вимогами (позовами) про стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати рахунки за споживання комунальних послуг або відшкодовувати завдані збитки майну, що перебуває в нього на балансі.

5.1.6. Контролювати виконання умов договорів про надання комунальних послуг.

5.1.7. Утримувати основні засоби та вимагати від споживачів своєчасної і в повному обсязі оплати виконання власних функцій та наданих комунальних послуг.

5.1.8. Звертатися до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суду, в межах свої повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного виконання умов договору виробниками, виконавцями та споживачами.

5.1.9. Придбавати або орендувати основні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство, кредитів, позичок та інших  джерел фінансування.

5.1.10. Визначати та встановлювати форми та системи оплати праці, чисельність працівників, структуру та штатний розпис.

5.1.11. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством.

5.2. Підприємство зобов’язується:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності, враховувати основні напрямки діяльності Засновника, виконавчого комітету селищної ради та їх замовлення. Замовлення (завдання), доведені в установленому порядку, є обов’язковими для виконання.

5.2.2. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна. Утримувати на балансі майно, передане Засновником, та здійснювати його належну експлуатацію.

5.2.3. Вести бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність.

5.2.4. Забезпечувати  утримання майна власними силами.

5.2.5. Забезпечувати своєчасне проведення капітального і поточного ремонту відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил.

5.2.6. Здійснювати заходи щодо вдосконалення заробітної плати працівників, з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.7 Звітувати про результати діяльності перед Засновником і відповідними органами в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

  5.2.8. Складати та виконувати річний (з поквартальною розбивкою) фінансовий план на кожний наступний рік.

  5.2.9. Забороняється передача майна комунальної власності територіальної громади  селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради у заставу.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює його директор.

6.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Засновника.

6.3. Права та обов’язки Директора, умови оплати його праці та відповідальність визначаються умовами контракту.

6.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством до компетенції Засновника.

6.5. Директор Підприємства:

6.5.1. Здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю Підприємства.

6.5.2. Несе персональну відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, за виконання доведених замовлень (завдань) Засновника.

6.5.3. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

6.5.4. Діє без довіреності  від імені Підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях.

6.5.5. Є розпорядником коштів та майна Підприємства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

6.5.6. Укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.

6.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти на основі й на виконання рішень Засновника та виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови, а також актів вищестоящих органів державної влади, організує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.5.8.  Призначає та звільняє спеціалістів Підприємства, обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором, за погодженням Засновника.

6.5.9. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.

6.5.10. Затверджує кошториси доходів та видатків.

6.5.11. Директор щорічно, до 1 грудня, звітує перед Засновником про діяльність Підприємства.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської  діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Прибуток (дохід) Підприємства є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

7.3. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

7.4. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику вказані плани. Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

7.5. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету селища частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.

7.6. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.

7.7. Надає послуги за тарифами, затвердженими Засновником.

7.8. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані безоплатно, або благодійні внески від підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи кредити.

7.9. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.10. Відносини Підприємства із Засновником та іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

7.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

8.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

8.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

8.3. При укладанні трудового договору (контракту) Підприємство зобов'язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.

9.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом передачі його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником, або уповноваженим органом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред’явлення заяв (претензій) кредиторів визначаються вимогами чинного законодавства.

10.3. Повноваження щодо управління Підприємством переходять до ліквідаційної комісії з моменту її призначення. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який її призначив. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із Підприємством, повідомляються про його ліквідацію в установленому порядку.

10.4. При ліквідації Підприємства, забороняється відчужувати та/або конфісковувати майно, передане  Засновником.

10.5. При припиненні діяльності Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.6. Діяльність Підприємства вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

10.7.  У разі перетворення підприємства (зміни його організаційно-правової форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта господарювання за передавальним балансом (актом) переходить усе майно, права та обов’язки.

 

 Секретар ради                                                                                                                                                       В.С.Щастлива                                 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь