A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Комунальна установа  «Трудовий архів» Іванівської селищної ради

Директор комунальної установи

«Трудовий архів» Іванівської селищної  ради 

  Андрійчук Світлана Федорівна  

 

Картинки по запросу герб украины фото

ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

VІІІ сесії селищної ради VІІ  скликання

 

26 квітня  2018 року                                                                                                                                                                     № 153

 

 Про створення комунальної установи

 «Трудовий архів» Іванівської селищної

ради

 

                З метою забезпечення захисту соціально-правових інтересів жителів селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме: Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка, централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців  та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, відповідно до статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказу Міністерства юстиції України від 02 червня 2014 № 864/5 «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду», статей 87, 89 Цивільного кодексу України, статей 56-58 Господарського кодексу України, статей 14-16 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Створити юридичну особу публічного права комунальну установу «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради.
  2. Затвердити Статут комунальної установи «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради (додається).
  3. Призначити директором комунальної установи «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради Андрійчук Світлану Федорівну  терміном на 1 рік.
  4. Доручити селищному голові Дебелому В.О. укласти контракт з директором комунальної установи «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради Андрійчук Світланою Федорівною згідно чинного законодавства України.
  5. Фінансовому відділу Іванівської селищної ради передбачити кошти на утримання комунальної установи « Трудовий архів» Іванівської селищної  ради за рахунок коштів селищного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Уповноважити директора комунальної установи «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради   Андрійчук Світлану Федорівну  провести державну реєстрацію установи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності та етики .

 

Селищний голова                                                                                                                                                             В.О.Дебелий

                                  

 

                                           Додаток

до рішення VІІІ сесії

селищної ради VІІ скликання

від 26.04.2018 р. № 153

 

СТАТУТ

комунальної установи «Трудовий архів»

Іванівської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради (далі – Комунальна установа) створена відповідно до рішення VІІІ сесії Іванівської селищної ради VІІІ скликання від 26 квітня  2018 року № 153  «Про створення комунальної установи  «Трудовий архів» Іванівської селищної ради».

1.2. Засновником Комунальної установи є територіальна громада селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме:Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка в особі Іванівської селищної ради(далі – Засновник).

1.3. Комунальна установа є архівною установою для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених упроцесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

1.4. У своїй діяльності Комунальна установа керується Конституцією і ЗаконамиУкраїни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,іншими нормативно-правовими актами,рішеннями Іванівської селищної  ради, розпорядженнями голови Іванівської селищної ради та цим Статутом.

З питань організації та методики ведення архівної справи Комунальна установа керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву, Державного архіву в Херсонській області.

1.5. Комунальна установа є юридичною особою публічного права, що набуває відповідних прав із дня державної реєстрації, має власну гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи і бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби.

1.6. Комунальна установа має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, мати обов‘язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. Комунальна установає закладом некомерційної (неприбуткової) установи.

1.8. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Комунальної установи, а Комунальна установа не відповідає за зобов’язаннями Засновника, крім випадків передбачених законодавством України.

1.9. Найменування Комунальної установи:

- повне:

українською мовою:  Комунальна установа «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради.

- скорочене:

українською мовою: КУ «Трудовий архів» Іванівської селищної  ради.

1.10. Місцезнаходження Комунальної установи: вул. Українська, буд. 21, смтІванівка, Іванівський район,  Херсонська область, 75401.

2. Мета та предмет діяльності Комунальної установи

 2.1. Трудовий архів є самостійною архівною установою, створеною з метою централізованого тимчасового зберігання документів, напрацьованих у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та архівних документів ліквідованих підприємств, установ різних форм власності, що діяли (були зареєстровані) на території селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме:Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. 

Архівні документи передаються до Комунальної установи у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, а також у випадках, визначених чинним законодавством України.

 2.2. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними архівами;

2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;

5) здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

6) забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме:Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка;

7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві;

8) проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного сектору Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві;

12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;

14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

16) забезпечуєз береження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

17) вивчає,узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

2.3. Для виконання покладених на трудовий архів завдань йому надається право:

1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи;

2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції трудового архіву;

3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому Статуту;

4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чиним законодавством;

5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;

6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих трудовим архівом;

7) брати участь у нарадах, які проводять Іванівська районна державна адміністрація, Іванівська селищна рада, ліквідаційна комісія (ліквідатор), Державний архів Херсонської  області, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів);

9) інформувати  голову Іванівської селищної  ради   про   стан  зберігання документів та  вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.

3. Організація та основи діяльності Комунальної установи

 3.1. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується з  архівним сектором Іванівської районної державної адміністрації та затверджується Директором Комунальної установи.

Примірник річного плану та звіту про його виконання надається  Державному архіву Херсонської області та архівному сектору Іванівської районної державної адміністрації.

3.2. У трудовому архіві зберігаються:

1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на території селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме: Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка;

2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на території селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме: Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.

4. Управління Комунальною установою

4.1. Управління Комунальною установою здійснює Засновник відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.2. Поточне керівництво  Комунальною установою  здійснює директор,  який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Засновника.

 З директором укладається контракт.                                       

4.3.Директор Комунальної установи:                                                                                 

- організовує діяльність трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на трудовий архів завдань;  

- контролює виконання службових обов’язків працівниками трудового архіву;         

- вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;                                          

- організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компетенції трудового архіву;                 

- діє без довіреності від імені трудового архіву, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю;      

- укладає договори з юридичними та фізичними особами-підприємцями, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту;                    

- відкриває рахунки в органах Держказначейства та установах банків;              

- видає накази і дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками трудового архіву;                

- несе відповідальність за виконання фінансових планів, за стан діяльності Комунальної установи;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Комунальної установи;

- затверджує  посадові інструкції, що визначають службові обов'язки працівників Комунальної установи;

- звітує перед Засновником про результати діяльності Комунальної установи;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.   

 

5. Майно та фінансово-господарська діяльність Комунальної установи

5.1. Майно Комунальної установи є комунальною власністю  територіальної громади селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме: Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка в особі Іванівської селищної ради  і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Комунальна установа користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Джерелом формування майна Комунальної установи є:

 - майно передане установі Засновником;

 - кошти місцевого бюджету;

 - кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв;

 -  кошти, що надходять за надання платних послуг;

 - інші кошти не заборонені чинним законодавством .                                                    

            5.3. Структура, кошторис, штатний розпис Комунальної установи затверджується  Засновником за поданням директора.

5.4. Фінансування Комунальної установи здійснюється у встановленому порядку   за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

5.5. Головним розпорядником коштів Комунальної установи є Іванівська селищна рада.

5.6.  Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Комунальній установі здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7. Директор Комунальної установи несе відповідальність перед Іванівською селищною радою та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.    

6. Припинення діяльності Комунальної установи

6.1. Припинення діяльності Комунальної установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Комунальної установи її  права та обов'язки переходять до її правонаступників.

6.3. Ліквідація Комунальної установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

6.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Комунальної установи.

6.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Комунальної установи та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію установи.

6.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Комунальної установи. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно установи і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені установи, що ліквідується.

6.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

6.8. У разі ліквідації Комунальної установи її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу селищного бюджету, якщо інше не передбачене законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

6.9. Працівникам Комунальної установи, які звільняються у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.10. Комунальна установа вважається такою, що припинила свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

7. 3атвердження, реєстрація, внесення змін до Статуту

            7.1. Статут, доповнення та зміни до нього затверджуються рішенням Іванівської селищної  ради, у відповідності до чинного законодавства України та набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

Секретар ради                                                                                                                                                                    В.С.Щастлива

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь