Іванівська селищна рада
Іванівський район, Херсонська область

Іванівський ясла-садок «Світлячок»

 

Завідуюча 

ясла - садком "Світлячок" 

Гриб Світлана Сергіївна

 

 

 

 

 

Юридична адреса дошкільного закладу: Херсонська область,  смт Іванівка, вул. Миру, 18, тел.3-14-51.

Засновником дошкільного закладу є Іванівська селищна рада.

Структура та органи управління ясла-садка «Світлячок»

 

Засновником дошкільного закладу є Іванівська селищна рада.

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади засновником з дотриманням чинного законодавства.

Педагогічна рада дошкільного закладу – постійно діючий колегіальний орган управління дошкільним закладом. Порядок її створення та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».

До складу педагогічної ради дошкільного закладу входять завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. В разі необхідності до складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів груп.

Батьківські збори групи – колективний орган самоврядування батьків вихованців, покликаний залучати батьків до активної участі в навчально-виховному процесі.

Юридична адреса дошкільного закладу: Херсонська область,                   смт Іванівка, вул. Миру, 18, тел.3-14-51.

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 

Заклад розрахований на 140 місць.

 Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими групами загального розвитку.

 У дошкільному закладі функціонують групи: денного                              10,5  годинного перебування дітей.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

 

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

 

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :

- заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

 

Умови доступності осіб з особливими освітніми потребами.

 Осіб з особливими освітніми потребами в закладі немає.

 

Матеріально технічне забезпечення ясла-садка «Світлячок» задовільне

 

 

Освітня програма, що реалізується  в закладі

Ясла-садок « Світлячок» в навчально-виховному процесі керується освітньою програмою для дітей  від двох до семи років «Дитина», рекомендованою Міністерством освіти і науки України  (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015)

 

Кадровий склад  ясла-садок «Світлячок»

 

 1. Гриб С.С. –завідувач
 2. Радиш Є.В. – вихователь
 3. Тріщова Л.С. – вихователь
 4. Кидрук Г.В. – вихователь
 5. Шворнєва Т.О – вихователь
 6. Москаленко Ю.М. – вихователь
 7. Ведмецька Л.В. -  вихователь
 8. Малихіна І .О. – муз.керівник
 9. Ткачук О.С. – фіз..інструктор, вихователь
 10.  Кованченко І.М. - вихователь
 11.  Дахова О.А. – помічник вихователя
 12.  Басавро Ю.А. – помічник вихователя
 13. Пірог Л.М. – помічник вихователя
 14. Пєстрікова Н .Ю. – помічник вихователя
 15.  Толокольнікова Г.М. – помічник вихователя
 16.  Дробчук В.В. – завідувач господарства
 17.  Бабешко В.Г.- кухар
 18.  Яценко О.П.  машиніст з прання та ремонту спец. од. (білизни)
 19.  Федаш Н. П. – помічник кухаря
 20.  Биков П.О. -  підсобний робітник
 21.  Дахов В. В. – охоронець
 22.  Москаленко Є.Л. – охоронець
 23.  Чуксіна Т.А. - прибиральниця
 24.  Опалько О.А. – медична сестра

 

Вакантні посади - відсутні

 

Територія обслуговування - смт.Іванівка

 

Освітня програма, що реалізується  в закладі

            в  закладі реалізується освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (Київ 2016), рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015р) Науковий керівник проекту: О.В. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України

Територія обслуговування

смт. Іванівка

Кількість осіб,  які навчаються у закладі

Заклад розрахований на 140 місць.

 Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими групами загального розвитку.

 У дошкільному закладі функціонують групи: денного 10,5  годинного перебування дітей.

Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести ( семи ) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб.

Мова освітнього процесу

Українська

Наявність вакантних  посад

Станом на початок 2018 року – вакантні посади відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

Задовільне

Звіт завідувача Іванівського ясла-садка «Світлячок» за підсумками 2016-2017 навчального року                                                                                                                                          

Іванівський ясла-садок «Світлячок» створений на підставі рішення виконкому Іванівської райради народних депутатів трудящих № 334 від                            18 жовтня 1966 року.

         Навчальний заклад розташований за адресою: Херсонська область, Іванівський район, смт Іванівка, вулиця Миру,  18.

         Дитячий контингент налічує 104 дитини, в садочку працює                                  21 працівників, із них 8 педагогів.

Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», виконуючи Закон  «Про дошкільну освіту» колектив ясла-садка протягом 2016-2017 навчального року вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу.

         В дитячому садочку проводилась робота по формуванню у дошкільників знань, умінь, навичок, відповідно до їх вікових особливостей та вимог програми «Дитина».

         Найкращі результати роботи в 2016-2017 н. р. показали вихователі: Москаленко Ю.М. та Кидрук Г.В. Всі педагоги закладу проводили відкриті заходи для вихователів, батьків, приймали активну участь в святах, розвагах, велику увагу приділяли методичній роботі. Вихователі старанно готувалися до батьківських зборів. конференцій  з сімейного виховання, разом з батьками вирішували всі проблеми дитячого садочка, проте з метою поліпшення навчальної виховної роботи слід:

 • покращити навчання з математики,  зв’язного мовлення;
 • розвивати пам’ять, мислення, творчі здібності;
 • виховувати патріотизм, працелюбність, індивідуальну культуру.

     Більше уваги приділяти слідуючим якостям, як:

-   самостійність;

-   працелюбність;

-   людяність;

-   спостережливість;

-   відповідальність.

     Педагоги закладу в 2016/17 навчальному році продовжували роботу щодо формування патріотичного світогляду дошкільнят; формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками. Охоплено системним оздоровленням і загартуванням вихованці закладу, використовувались нетрадиційні методи оздоровлення. Використовувались нові сучасні виховні технології, уроки добра і краси, ігрові технології, складання родинного дерева. Спрямовувалась педагогічна діяльність на формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку.

     Проведено значний обсяг роботи з батьками:

-   підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

-   формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів та інших працівників закладу;

-   індивідуальний  підхід до роботи з сім’ями вихованців садочка.

 • Педагогічний процес у ясла-садку забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, вихователів. З них мають: базову вищу освіту – 3 чол., повну вищу освіту –              5 чол.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу садка відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

·        Батьківські збори;

·        Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

·        Виготовлення саморобок разом з дітьми;

·        Спільні виставки, участь у святах;

·        Дні відкритих дверей.

      Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок держпродспоживслужби грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Осіб з особливими освітніми потребами в закладі немає. 

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги закладом не надаються.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   III   ceciї Іванівської

селищної ради VII   скликання

від29.12.2017 року №   54

 

 

 
 
 

 

СТАТУТ

ІВАНІВСЬКОГО  ЯСЛА-САДКА «СВІТЛЯЧОК»

 

                                                              (нова редакція)

 

 

Прийнято загальними зборами

          трудового колективу

   Протокол № 3

       від 26.12.2017 року

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (далі – дошкільний заклад) ясла-садок «Світлячок» створено на підставі рішення виконкому Іванівської райради депутатів трудящих  № 334 від 18 жовтня 1966 року. Зареєстровано розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 січня 1998 року  № 23.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: Херсонська область,  смт Іванівка, вул. Миру, 18, тел.3-14-51.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Іванівська селищна рада.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від   12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою публічного права, має печатку.

1.6. Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючих та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію  головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 140 місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими, різновіковими групами загального розвитку.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: денного  10,5  годинного перебування дітей.

2.4. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести ( семи ) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.5. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :

- заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.8. Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів. Безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу  забороняється.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює протягом року за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Вихідні дні – субота, неділя.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

початок роботи – 7 годин 30 хвилин;

закінчення роботи – 18 годин.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня оздоровчий період (у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей).

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується з Іванівським відділом освіти районної державної адміністрації.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється згідно з програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: патріотичне виховання дошкільників, інтелектуальний та творчий розвиток дитини.

4.7. Дошкільний заклад може реалізувати освітні програми і надавати на договірній основі за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України, додаткові платні послуги за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Порядок надання додаткових освітніх платних послуг визначається Міністерством освіти і науки України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування: сніданок, обід, полуденок відповідно до примірного двотижневого меню, що затверджується завідувачем, та міжрайонним управлінням Держсанепідслужби у Херсонській області.

5.3. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі в розмірі, що не перевищує 60% від вартості харчування дитини на день. Плата за харчування дитини за попередній місяць вноситься до 15 числа поточного місяця.

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у дошкільному закладі визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок харчування дітей в дошкільному закладі визначається виконавчим комітетом Іванівської селищної  ради.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу (старша медична сестра), а також лікарями Іванівської районної лікарні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Медичне обслуговування дітей передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал дошкільного закладу здійснює:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінку їх ефективності;

- контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками  навчально-виховного процесу дошкільному

закладі є;

- діти дошкільного віку (вихованці);

- керівник (завідувач);

- педагогічні працівники: вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, логопед, музичний керівник, інструктор з фізичної культури;

- медичний працівник;

- помічники вихователів;

- батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення працівників: підвищення кваліфікаційної категорії, встановлення педагогічного, почесного звання, нагородження грамотою, значком «Відмінник освіти і науки України», оголошення подяки, преміювання.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина (вихованець дошкільного закладу) має гарантоване державою право на:

- безоплатну дошкільну освіту в закладі;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки вихованців дошкільного закладу або особи, які їх замінюють, мають права:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

- збирати батьківські збори та засідання батьківських комітетів;

- звертатись до органів управління освітою, органів громадського самоврядування, завідувача дошкільного закладу з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- обирати запропоновані додаткові освітні послуги;

- брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріальної бази закладу;

- надавати матеріальну та фінансову допомогу дошкільному закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- відвідувати батьківські збори, брати участь у заходах, що організовуються дошкільним закладом;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно вносити плату згідно угоди про надання додаткових освітніх послуг для дітей;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад по можливість відсутності або хвороби дитини.

В разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може порушувати питання про відповідальність таких осіб перед уповноваженими державними органами.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини в дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

- виконувати накази адміністрації закладу;

- виконувати інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

     7.10. Педагогічні працівники та інші працівники приймаються на роботу відповідно до чинного законодавства України.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України та посадовими інструкціями.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують  Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують своїх посадових обов’язків, умови колективного договору, визнані за результатами атестації такими, що не відповідають займаній посаді, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, звільняються з роботи.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється засновником.

8.2. Іванівська селищна рада приймає рішення про:

- ліквідацію, реорганізацію дошкільного закладу, внесення змін до Статуту закладу;

- передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном дошкільного закладу, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- затвердження обсягів фінансування дошкільного закладу та забезпечення фінансування витрат на його утримання, а також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством про освіту та місцеве самоврядування.

8.3. Відділ освіти Іванівської селищної ради (далі – відділ освіти) в межах своєї компетенції:

- здійснює управління дошкільним закладом, організовує його матеріально-фінансове забезпечення;

- контролює дотримання в дошкільному закладі вимог законів та інших

нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов’язкове виконання Базового компонента дошкільної освіти;

- створює умови для одержання вихованцями дошкільного закладу дошкільної освіти;

- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільного закладу у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;

- забезпечує організацію в дошкільному закладі бухгалтерського обліку, ефективного використання земельної ділянки, наданої закладу;

- здійснює добір, призначення на посади та звільнення з посад завідувача і вихователя-методиста дошкільного закладу;

- проводить атестацію дошкільного закладу, оприлюднює її результати;

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу та обслуговуючого персоналу в дошкільному закладі;

- визначає потребу дошкільного закладу в методичній літературі, бланках суворої звітності, забезпечує ними заклад;

- сприяє розвитку громадського самоврядування в дошкільному закладі;

- організовує  харчування вихованців дошкільного закладу;

- визначає потреби та формування замовлень на кадри для дошкільного закладу, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;

- заслуховує звіти про роботу завідувача дошкільного закладу;

- контролює діяльність трудового колективу дошкільного закладу, вивчає, узагальнює та поширює досвід його роботи;

- вносить пропозиції до виконавчих органів Іванівської селищної ради про стимулювання праці педагогічних працівників дошкільного закладу;

- сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в дошкільному закладі, контролює хід їх здійснення;

- погоджує Статут дошкільного закладу;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, вживає відповідні заходи за результатами їх розгляду;

- готує проекти рішень Іванівської селищної ради, розпоряджень селищної голови з питань, пов’язаних з діяльністю дошкільного закладу.

8.4. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади засновником з дотриманням чинного законодавства.

8.5. На посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.6. Завідувач дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію в дошкільному закладі завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- забезпечує реалізацію в дошкільному закладі державної політики в галузі освіти;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

- виконує інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

8.7. Педагогічна рада дошкільного закладу – постійно діючий колегіальний орган управління дошкільним закладом. Порядок її створення та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».

8.8. До складу педагогічної ради дошкільного закладу входять завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. В разі необхідності до складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів груп.

Запрошеними на засідання педагогічної ради з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі;

- визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівникі розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

- визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників;

- заслуховує звіти педагогів, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогів;

- розглядає та приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік. Засідання педагогічної ради скликаються завідувачем або не менше як двома третинами педагогічних працівників дошкільного закладу.

8.9. Загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють (далі – загальні збори), – орган громадського самоврядування дошкільного закладу, що скликається не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу повинна становити не менше 60% особового складу, від батьків – не менше 55%. Якщо на загальні збори зібралась менша кількість учасників, ніж зазначено вище, загальні збори вважаються такими, що не відбулися. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- визначають кількісний та персональний склад ради дошкільного закладу, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.10. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу  (далі – рада). Кількість засідань ради визначається за потребою, але не може бути меншою 1 разу на рік.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради обираються пропозиційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Засідання ради скликаються її головою.

8.11. У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

Піклувальна рада (у складі 7 – 15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань піклувальної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою, ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована, на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.12. Батьківські збори групи – колективний орган самоврядування батьків вихованців, покликаний залучати батьків до активної участі в навчально-виховному процесі.

Батьківські збори групи:

- обирають батьківський комітет групи;

- залучають батьків до участі в керівництві різними видами діяльності з дітьми поза заняттями;

- вносять на розгляд педагогічної ради дошкільного закладу, адміністрації, педагогів пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групі, закладі;

- заслуховують повідомлення педагогів, представників органів управління, адміністрації дошкільного закладу про стан і перспективи роботи групи,

12

 дошкільного закладу;

- вирішують питання організації фінансово-матеріальної підтримки групи та дошкільного закладу.

Батьківські збори групи скликаються за ініціативою завідувача дошкільного закладу або батьків не рідше, ніж 3 рази на рік.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення виконкому Іванівської райради народних депутатів № 45 від 28 серпня 1974 року дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

Майно ясла-садка становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, які належить йому на правах, визначених чинним законодавством, та іншими нормативно-правовими актами. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ясла-садка не підлягають вилученню, крім випадків передбачених чинним законодавством.

9.2. Рішенням виконкому Іванівської райради народних депутатів  № 334 від 18 жовтня 1966 р. дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 1377,6 кв.м.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативних актів на основі його індивідуального кошторису.

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- державного та місцевого бюджетів;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування, благодійні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.2. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається керівником закладу відповідно до законодавства.

10.4. Штатний розпис дошкільного закладу затверджується  засновником на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

11.1. Ліквідація, реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ХІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Іванівської селищної ради.

12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником.

 

ХІІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту в разі потреби вносяться засновником дошкільного закладу шляхом викладення його в новій редакції та реєструються в установленому порядку.

 

Результати кваліметричного оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

за підсумками 2016- 2017 навчального року

 

 

ДНЗ

Фізичний розвиток і здоров’я дитини

Соціальний  розвиток

Природничо  –екологічний розвиток

Предметно - практична діяльність та художньо-естетична

Ігрова діяльність

Сенсорно -пізнавальний розвиток

Мовленнєвий розвиток

І оцін.

ІІ оцін.

І оцін.

ІІ оцін.

І оцін.

ІІ оцін.

І

оцін.

ІІ

оцін.

І оцін.

ІІ оцін.

І оцін.

ІІ оцін.

І оцін.

ІІ оцін.

я/с«Світлячок»

2,4

2,9

2,5

2,9

2,3

3,1

2,5

2,9

2,6

3

2,4

3

2,25

2,8