A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА роботи з обдарованою молоддю на 2018-2020 роки

Оприлюднено 26 лютого 2018 р. о 13.00 годині

Секретар ради В.С.Щастлива

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Рішенням V сесії селищної

                                                                                                     ради VІІ скликання

                                                                                                      22.02.2018 р. № 70

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю на 2018-2020 рік

 

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Іванівська селищна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

Доручення голови селищної ради

3.

Розробник Програми

 

 

Відділ освіти Іванівської селищної ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

 

Відділ освіти Іванівської селищної ради

6.

Учасники Програми

 

 

 

Іванівська селищна рада, фінансовий відділ Іванівської селищної ради,відділ освіти Іванівської селищної ради, комунальна установа «Центр по обслуговуванню закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту» Іванівської селищної ради

7.

Термін реалізації Програми

 

2018-2020  роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

985,0 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

 

Місцевий бюджет

      Цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2020 роки (далі-Програма) спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

Мета та основні завдання Програми

        Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованої молоді, її творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку.

Основними завданнями Програми є:

  • Удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
  • визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;
  • підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;
  • забезпечення скоординованої діяльності органів місцевого самоврядування, закладів освіти і громадських організацій з метою розвитку обдарованої молоді;
  • впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес обдарованої молоді.

Шляхи реалізації Програми

Виконання Програми передбачає:

-   створення банку даних про обдаровану молодь;

- збільшення кількості класів з поглибленим та профільним  вивченням окремих предметів;

- випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді, надання їй соціально-педагогічної підтримки;

- проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

- активне залучення обдарованої молоді до науково – дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;

- популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

-   розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

- консолідуватизусилляорганів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій району  у роботі з обдарованою молоддю;

- удосконалити нормативно-правову базуз питань навчання і виховання обдарованої молоді;

-підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

-розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,інших, передбачених законом,  джерел.          

Прогнозований обсяг фінансування Програми становить 985,0тис. Грн. Обсяги фінансування Програми уточнюється щороку.

 

Рік

Орієнтовний обсяг виділених коштів на оздоровлення,тис. грн

 
 

2018

245,0

 

2019

330,0

 

2020

410,0

 

 

Основні заходи

щодо виконання цільової  Програми роботи з обдарованою молоддю

 

 Удосконалення нормативно-правової бази

Заходи щодо реалізації районної цільової програми

Виконавець

1.1 Постійне оновлення нормативно-правових та науково-методичних матеріалів щодо організації роботи з обдарованою молоддю.

Заклади освіти

1.2 Створення системи матеріального заохочення для учнів, які стали переможцями Всеукраїнського, обласного, районного етапів учнівських олімпіад, конкурсів, а також для педагогічних працівників, які їх підготували.

Відділ освіти

 

 

 Поліпшення науково-методичного забезпечення педагогічних працівників

Заходи щодо реалізації цільової програми

Виконавець

Фінансове забезпечення (тис.грн.)

2018

2019

2020

2.1 Виявлення здібностей обдарованої учнівської молоді відповідно до вікових категорій.

Заклади освіти

-

-

-

2.2 Створення програми психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді за різними видами діяльності.

Заклади освіти

-

-

-

2.3 Упровадження в практичну діяльність методичних рекомендації щодо профілактики стресів та емоційних перевантажень у талановитих та обдарованих дітей.

Заклади освіти

-

-

-

2.4 Упровадження методик і програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей обдарованої молоді.

Заклади освіти

-

-

-

2.5 Розгляд на колегії відділу освіти питання про стан організації роботи з обдарованими учнями.

Відділ освіти

-

-

-

2.6 Проведення семінарів для керівників закладів загальної середньої освіти з питань розвитку обдарованості учнів.

Відділ освіти

-

-

-

2.7 Організація роботи педагогів щодо створення авторських програм для розвитку здібностей учнів.

Заклади освіти

-

-

-

 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку.

Забезпечення доступності позашкільної освіти

Заходи щодо реалізації цільової програми

Виконавець

Фінансове забезпечення (тис.грн.)

 

 

 

3.1 Оновлення банку даних «Обдарованість».

Відділ освіти, заклади освіти

-

-

-

3.2 Створення умов для виявлення та подальшого розвитку здібностей в ранньому віці обдарованих дітей в дошкільних навчальних закладах та обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти.

Відділ освіти,

заклади освіти

-

-

-

3.3 Удосконалення мережі закладів освіти для обдарованих дітей.

Відділ освіти

-

-

-

3.4 Поширення ефективного педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованою молоддю.

Відділ освіти, заклади освіти

-

-

-

3.5 Здійснення моніторингу якості організації роботи з обдарованими учнями загальноосвітніх навчальних закладів району.

Відділ освіти

-

-

-

3.6 Проведення районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (у тому числі Інтернет – олімпіад, очно-заочних олімпіад), учнівських турнірів  (придбання канцелярських товарів, бланків дипломів, участь у фіналі Всеукраїнських турнірів).

Відділ освіти, заклади освіти

5,0

10,0

15,0

3.7 Проведення районного етапу  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (придбання канцтоварів, бланків дипломів). Забезпечити участь учнів у обласному етапі конкурсу-захисту МАН.

Відділ освіти,  заклади освіти

5,0

10,0

15,0

3.8 Забезпечення участі учнів району в ІІІ,IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та в ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Відділ освіти, заклади освіти

20,0

30,0

40,0

3.9 Забезпечення участі учнів району в Всеукраїнських конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях тощо.

Відділ освіти

20,0

30,0

40,0

3.10 Заохочення та підтримка учителів, наукових керівників, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України шляхом одноразової виплати у розмірі 5000 грн.

Відділ освіти

35,0

50,0

50,0

3.11 Проведення свята «Сузір’я талантів» за участю призерів олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів.

Відділ освіти

      5,0

5,0

5,0

3.12 Сприяння збільшенню кількості гуртків та інших творчих об’єднань у закладах освіти.

Відділ освіти

-

-

-

3.13 Видання щорічного буклету «Сузір’я талантів Іванівської ОТГ».

Відділ освіти

5,0

5,0

5,0

3.14  Проведення інтелектуального районного конкурсу «Учень року».

Відділ освіти

5,0

5,0

5,0

3.15 Проведення районної гри «Найрозумніший».

Відділ освіти

5,0

5,0

5,0

3.16 Створення на базі шкільних бібліотек  рн. тек  з можливістю виходу в Інтернет.

Відділ освіти

20,0

30,0

40,0

3.17Публікація творчих робіт молодих талантів у засобах масової інформації.

Відділ освіти

-

-

-

3.18 Висвітлення в засобах масової інформації результатів участі  школярів у районних, обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, олімпіад, турнірів тощо.

Відділ освіти,

заклади освіти

5,0

5,0

5,0

4. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів

Заходи щодо реалізації цільової програми

Виконавець

Фінансове забезпечення (тис.грн.)

2018

2019

2020

4.1 Поповнення бібліотечних фондів закладів освіти художньою, довідковою літературою, електронними засобами навчального призначення.

Відділ освіти

заклади освіти

20,0

30,0

40,0

4.2 Модернізація обладнання позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю.

Відділ освіти

-

-

-

4.3 Зміцнення спортивної бази позашкільних закладів.

Відділ освіти, заклади освіти

-

-

-

5. Кадрове забезпечення

Заходи щодо реалізації  цільової програми

Виконавець

Фінансове забезпечення (тис.грн.)

2018

2019

2020

5.1 Підвищення кваліфікації педагогічних  працівників; вивчення, узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду з проблем пошуку та розвитку обдарованої особистості.

Відділ освіти

-

-

-

6. Міжнародне та всеукраїнське співробітництво

Заходи щодо реалізації цільової програми

Виконавець

Фінансове забезпечення

(рн..)

2018

2019

2020

6.1 Забезпечення участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо.

Відділ освіти

20,0

30,0

40,0

6.2 Розширення співробітництва з міжнародними освітніми установами, фондами, організаціями для обдарованої молоді.

Відділ освіти

-

-

-

7. Посилення соціального захисту обдарованої молоді

Заходи щодо реалізації районної цільової програми

Виконавець

Фінансове забезпечення

(тис.грн.)

 

 

 

7.1 Нагородження обдарованої молоді персональними стипендіями голови селищної ради.

Відділ освіти

30,0

40,0

50,0

7.2 Проведення зустрічі голови селищної ради з медалістами, стипендіатами району

Відділ освіти

5,0

5,0

5,0

7.3 Організація проведення урочистого вручення атестатів випускникам закладів загальної середньої освіти.

Відділ освіти

40,0

40,0

50,0

7.4 Організація  семінарів  з залученням працівників районних центрів зайнятості для учнів та їх батьків

Відділ освіти

-

-

-

ВСЬОГО:

 

245,0

330,0

410,0

                     

 

Начальник відділу освіти

Іванівської селищної ради                                                                                                            К.В.Бондаренко

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь