A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Бюджет Іванівської селищної ради на 2018 рік

 

Картинки по запросу герб україни картинки
ІВАНІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 РІШЕННЯ
ІІІ  сесії селищної ради VІІ скликання
Перше пленарне засідання

 

22 грудня  2017 року                                                                                                     № 32

Про затвердження селищного

бюджету на 2018 рік

                  Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи селищного бюджету у сумі 72076050 грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  71299000  грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету  777050 грн  згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 72076050 грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 69264231 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 2791819 гривень;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2014769 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2014769 грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  у сумі 72076050 грн., у тому числі по загальному фонду 69284231 грн. та спеціальному фонду 2791819  грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  30000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд селищного бюджету у сумі 20000 гривень.

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного  бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ /2110/;

- нарахування на заробітну плату /2120/;

- забезпечення продуктами харчування /2230/;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв /2270/;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм , згідно з додатком №7 до цього рішення.

9. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 10. Дозволити виконкому селищної ради в процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням розпорядників бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

11. Делегувати виконкому селищної ради повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються селищною радою, розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій селищній раді по внесенню змін до рішення про бюджет на 2018 рік.

12.Відповідно до статті 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право виконкому селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

17. Не здійснювати фінансування видатків з селищного бюджету до прийняття селищних програм або внесення відповідних змін до них.

18 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку селища, підприємництва, торгівлі та інвестицій.

Селищний голова                                                                                                                                                               В.О.Дебелий

 

 смт Іванівка    

Додаток № 1

             
Доходи  на 2018 рік  
          (грн.)  
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Всього в т.ч. бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   39584700,00 39574500,00 10200,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   16992600,00 16992600,00 0,00 0,00  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 16963200,00 16963200,00 0,00 0,00  
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 13955000,00 13955000,00 0,00 0,00  
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 369500,00 369500,00 0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2105400,00 2105400,00 0,00 0,00  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 533300,00 533300,00 0,00 0,00  
11020000 Податок на прибуток підприємств   29400,00 29400,00 0,00 0,00  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  29400,00 29400,00 0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2344200,00 2344200,00 0,00 0,00  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 385400,00 385400,00 0,00 0,00  
14021900 Пальне 385400,00 385400,00 0,00 0,00  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1457600,00 1457600,00 0,00 0,00  
14031900 Пальне 1457600,00 1457600,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 501200,00 501200,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки 20237700,00 20237700,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно 10905200,00 10905200,00 0,00 0,00  
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 600,00 600,00 0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1000,00 1000,00 0,00 0,00  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 144700,00 144700,00 0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 128500,00 128500,00 0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   311900,00 311900,00 0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   4193300,00 4193300,00 0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   3677400,00 3677400,00 0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2447800,00 2447800,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   9332500,00 9332500,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  117300,00 117300,00 0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1535600,00 1535600,00 0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 7679600,00 7679600,00 0,00 0,00  
19000000 Інші податки та збори  10200,00 0,00 10200,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  10200,00 0,00 10200,00 0,00  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  6300,00 0,00 6300,00 0,00  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  3900,00 0,00 3900,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   1580550,00 813700,00 766850,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  813700,00 813700,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 223300,00 223300,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 223300,00 223300,00 0,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   514000,00 514000,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  514000,00 514000,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   76400,00 76400,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   72600,00 72600,00 0,00 0,00  
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   3800,00 3800,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   766850,00 0,00 766850,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  636850,00 0,00 636850,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  634148,00 0,00 634148,00 0,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   2702,00 0,00 2702,00 0,00  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   130000,00 0,00 130000,00 0,00  
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  130000,00 0,00 130000,00 0,00  
РАЗОМ ДОХОДІВ   41165250,00 40388200,00 777050,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти 30910800,00 30910800,00 0,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   30910800,00 30910800,00 0,00 0,00  
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1647300,00 1647300,00 0,00 0,00  
41020100 Базова дотація 1647300,00 1647300,00 0,00 0,00  
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 23390500,00 23390500,00 0,00 0,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16387000,00 16387000,00 0,00 0,00  
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7003500,00 7003500,00 0,00 0,00  
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5873000,00 5873000,00 0,00 0,00  
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5873000,00 5873000,00 0,00 0,00  
ВСЬОГО ДОХОДІВ   72076050,00 71299000,00 777050,00 0,00  

 

Додаток № 2

 

Фінансування  на 2018 рік

(грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -2014769,00 2014769,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -2014769,00 2014769,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -2014769,00 2014769,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -2014769,00 2014769,00 0,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -2014769,00 2014769,00 0,00

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -2014769,00 2014769,00 0,00

                                   Додаток № 5
 
Міжбюджетні трансферти  Міжбюджетні трансферти з селищного  бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2017рік
           
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Дотації з місцевого бюджету Субвенції з  місцевого  бюджету
Субвенція загального фонду  Субвенція спеціального фонду 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
6522955100 Селищний бюджет 1472000   7003500 0
  Всього 1472000   7003500 0
          Додаток № 6
 
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
                (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
  6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Селищна програма економічного і соціального розвитку Іванівської селищної ради на 2018 рік 400 000,0 130 000,0 530 000,0 1 060 000,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Селищна програма економічного і соціального розвитку Іванівської селищної ради на 2018 рік 3 894 804,0 884 769,0 4 779 573,0 9 559 146,0
  4020 0822 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій Селищна програма проведення урочистих та святкових заходів в Іванівській селищні раді на 2018-2020 роки 300 000,0   300 000,0 600 000,0
  7440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури Селищна програма економічного і соціального розвитку Іванівської селищної ради на 2018 рік 2 000 000,0   2 000 000,0  
  8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Селищна програма  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки 20 000,0   20 000,0  
  8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Селищна програма охорони навколишнього природного середовища в Іванівській селищній раді на 2018-2020 роки   10 200,0 10 200,0  
  3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Селищна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту населення селища, людей похилого віку, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадян, які потерпілі внаслідок Чорнобільської катастрофи, та учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2018-2020 роки 70 000,0   70 000,0  
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Селищна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту населення селища, людей похилого віку, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадян, які потерпілі внаслідок Чорнобільської катастрофи, та учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2018-2020 роки 150 000,0   150 000,0  
      Всього    6 834 804,0 1 024 969,0 7 859 773,0  

 

          Додаток № 7
 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету бюджету  у 2018 році
              (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
  01   Іванівська селищна рада        
  6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Селищна програма "Водозабезпечення селища Іванівка на 2015-2017 роки" 400 000,0 130 000,0 530 000,0
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Селищна програма соціально-економічного розвитку смт Іванівка на 2017 рік 5 864 604,0 884 769,0 6 749 373,0
  4020 0822 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій Селищна програма соціально-економічного розвитку смт Іванівка на 2017рік 300 000,0   300 000,0
  7440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури селищна програма соціально-економічного розвитку смт Іванівка на 2017 рік 2 000 000,0   2 000 000,0
  8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Селищна програма  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки 10 000,0   10 000,0
      Всього    8 574 604,0 1 014 769,0 9 589 373,0
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь