A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішеннясесіїселищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території смт. Іванівка та населених пунктів,що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради»

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту – рішеннясесіїселищної ради

«Про затвердження Правил благоустрою території смт. Іванівка та населених пунктів,що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради»

1. Проблема, яку запропоновановирішити шляхом впровадженнязапропонованогорегулювання

На сьогодні в смт. Іванівка діють «Правила благоустрою території селища Іванівка», що затверджені рішенням Х сесії селищної ради VІ скликання від 17.05.2011 року № 114.

 Так як даний нормативно-правовий акт селищної ради не відповідає чинним нормативно-правовим актам України, та у зв’язку із утворенням  об’єднаної територіальної громади, виникла необхідність врегулювання питання у сфері благоустрою смт. Іванівката населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, таким чином, що забезпечувало б їх безумовне виконання.

Правила благоустрою території смт. Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населених пунктів. Правила розробленнівідповідно до ЗаконівУкраїни «Про благоустрійнаселенихпунктів», «Про місцевесамоврядуванняУкраїни, «Про органисамоорганізаціїнаселення», «Про охоронунавколишнього природного середовища»,«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», інших нормативно-правовихактівта спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльностілюдини, і є обов’язковими для виконання на територіїсмт. Іванівка та населенихпунктів, щовходять до юрисдикціїІванівськоїселищної ради, а саме: села Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка ( далі – селище та відповіднінаселеніпункти), всіма органами державноївлади, органами місцевогосамоврядування, підприємствами, установами, організаціяминезалежновід форм власності та підпорядкування, органами самоорганізаціїнаселення, а такожгромадянами, у тому числііноземцями та особами без громадянства.

Визначення проблеми – на сьогоднішній день, діючі Правила благоустрою території селища Іванівка не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою.

Загальна проблема підтримки благоустрою на території Іванівської селищної ради, поліпшення її санітарного стану є актуальною. Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

- відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

- неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;

- наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;

- відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

- самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;

- не виконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

Зазначені проблеми негативно впливають насамперед на громадян, не забезпечують сприятливий для життєдіяльності простір, у тому числі захист навколишнього середовища, належний санітарний стан.

Негативний вплив зазначених проблем мають також суб'єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

Вирішення даних проблем за допомогою ринкових механізмів є можливим тому що:

- діючі нормативно-правові акти регулюють відносини у сфері благоустрою таким чином, щоб забезпечити належне санітарне утримання території.

2. Визначення цілей державного регулювання

Мета -  створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території населених пунктів, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

3. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:

3.1.Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання території в належному санітарному стані.

3.2.Прийняття рішення Іванівської селищної ради « Про затвердження Правил благоустрою території смт. Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради».

 

            Альтернатива 1. Визнати чинність рішення  Х сесії селищної ради VІ скликання від 17.05.2011 року № 114 «Правила благоустрою території селища Іванівка».

Дана альтернатива не прийнятна через те, що зазначені правила не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян населених пунктів Іванівської селищної ради.

Альтернатива 2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населених пунктів в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою населених пунктів, оскільки такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективною.

Альтернатива 3.Прийняття рішення Іванівської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території смт. Іванівка та населених пунктів,що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради».

Затвердження Правил в новій редакції забезпечить:

– дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

– чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

– розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

– наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Іванівської селищної ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів Іванівської селищної ради і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

 • дає змогу ширшого застосування статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( далі – КупАП).

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження Правил благоустрою території смт. Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради» в новій редакції як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4.Механізм, якийпропонуєтьсязастосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.

Для розв’язаннявикладених у цьомуаналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізаціювідповіднихзаходів.

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрійнаселенихпунктів», утримання у належномустаніоб’єктів благоустрою власнимисиламиабо шляхом залучення на конкурсних засадах іншихустанов, організацій, здійснюєбалансоутримувач.

Власникибудівель та спорудторговельного, соціально-культурного, спортивного та іншогопризначення, розташованих на територіїоб’єкта благоустрою, зобов’язанізабезпечитиналежнеутриманнянаданоїїм у встановленому порядку ділянкитериторії у визначених межах зон відповідальності, а такожможуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечуватиналежнеутриманнязакріпленої за ними території (прилеглоїтериторії) та братипайову участь в утриманніоб’єкта благоустрою. Межізакріпленоїтериторії, обсягипайовоїучастівизначаєвласникоб’єкта благоустрою.

Порядок розподілуобов’язківміжпідприємствами, установами та організаціями і громадянамищодоорганізаціїутриманняналежнихїм, закріплених та прилеглихтериторій у належномусанітарно-технічномустанібазується на принципі, коли кожна особа зобов’язанаутримувати у належномустанітериторію, право користуванняякоїїйнаданозаконним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утриманняможездійснюватисяспільно на підставі договору.

На суб’єктівгосподарюванняпокладаєтьсяобов’язок по прибираннютротуарів та територій, прилеглих до об’єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодовчиненняпевнихдій, що негативно впливають на благоустрійнаселенихпунктівІванівської селищної ради:

 - виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

-  вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно знищувати дерева, кущі тощо;

- вивозити та/або звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя  та влаштовувати звалища;

- складувати та зберігати будівельні матеріали (щебень, глину, пісок, шифер, цеглу, блоки, лісоматеріали, дрова, тощо) за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати  тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах  благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці) ;

- самовільно підключатися до мереж водопостачання та зливної каналізації;

- вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- забороняється прив’язування великої рогатої худоби в місцях проходження тротуарів, доріг, в парках, місцях загального користування та на території інших громадських місць, біля кладовищ, магазинів, пам’ятників. 

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУпАП, відшкодовуватимутьзбитки та сумизаподіяноїшкоди у порядку та в розмірі, яківизначаютьсячиннимзаконодавствомУкраїни.

 

5. Обґрунтуванняможливостейдосягненнявизначенихцілей у разіприйняттярегуляторного акту.

Можливістьдосягненняцілейрегуляторного акту забезпечується у разідобросовісноговиконанняюридичними та фізичними особами йоговимог.

Зовнішніми факторами, щовпливають на дію акта можуть бути наступні:

 • відповідальнестановленняюридичних та фізичнихосіб до збереженняоб'єктів та елементів благоустрою;

-здійснення   будь-якоїдіяльності з додержаннямсанітарних  та будівельних норм і правил;

негативні:

 • не  здійсненняобов'язкувласника  (балансоутримувача)  по утриманнюоб'єктів благоустрою у належномусанітарно-технічномустані;
 • відсутність  коштів  для   фінансування  робіт  по  утриманню  та відновленню об'єктів та елементів благоустрою.

На сьогоднішній день становлення до питань збереження та відновлення благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території населених пунктів Іванівської селищної ради.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов'язаних з утриманням та охороною об'єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності, а саме: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

 

6. Визначенняочікуванихрезультатівприйняттязапропоно-ваного регуляторного акта.

До очікуванихпозитивнихфакторівприйняття регуляторного акта відносяться:

 • упорядкуваннявідносинміжсуб’єктамиселищноїгромади та окремимигромадянами у сфері благоустрою;
 • створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою населених пунктів Іванівської селищної ради;
 • ефективневикористання та збереженняоб’єктів та елементів благоустрою, зеленихнасаджень;
 • покращаннясанітарного стану населенихпунктівІванівськоїселищної ради;
 • покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;
 • користуваннясуспільними благами за рахунокпокращеннясанітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, іншихоб’єктів та елементів благоустрою загальногокористування;
 • більшефективна робота комунальної служби;
 • дотриманнявимогчинногозаконодавства з охоронинавколишнього природного середовища, запобіганнязабруднення земель побутовимивідходами, покращеннямікроклімату;
 • покращеннярівня благоустрою територій та санітарного стану населенихпунктівІванівськоїселищної ради;
 • створення умов сталогорозвиткунаселенихпунктівІванівськоїселищноїради;
 • додатковінаходження в селищний бюджет коштіввідфінансовихсанкцій за порушення правил благоустрою.

До очікуванихнегативнихфакторівприйняття регуляторного акта можнавіднестинеобхідністьвитрачаннясуб’єктамигосподарювання та населеннякоштів:

 • на оплату вивезеннятвердихпобутових та рідкихвідходів у санкціонованімісця;
 • витрати на утримання в належномусанітарномустанівласнихабоорендованихземельнихділянок, прилеглихтериторій, зеленихнасаджень, будівельтощо;
 • підтримання у належномусанітарномустанітериторій.

Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості таберучи до уваги, щожиттєдіяльність людей обов’язковопов’язана з утвореннямзначноїкількостітвердихпобутовихвідходів, і враховуючи, щовивезеннясміття з несанкціонованихсміттєзвалищпотребуєвитрачаннязначнобільшихкоштівгромади, покладанняобов’язківзісплатививезеннятвердихпобутовихвідходів на громадян та юридичнихосіб є доцільним.

 

Упроекті регуляторного акта визначенівимоги, виконанняяких не потребуєускладнень.

Вимогибудутьобов’язковими для громадян та суб’єктівгосподарювання. Суб’єктигосподарювання, громадяни, в межах чинногозаконодавства, будутьсамостійнообирати шляхи утримання в належномусанітарномустанівласнихабоорендованихземельнихділянок та прилеглих до них територій, зеленихнасаджень, об’єктів благоустрою з найменшимифінансовимивитратами.

7. Строк діїрегуляторного акту

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, якийдіє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на територіїсмт. Іванівка та населенихпунктів, щовходять до юрисдикціїІванівськоїселищної ради,а саме: села Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка.

Терміндіїзапропонованого регуляторного акта встановлюєтьсядовгостроковийабодо прийняттяновихнормативнихактів. У разі потреби, до ньоговноситимутьсязміни за підсумкамианалізувідстеженняйогорезультативності.

При виникненнізмін у чинномузаконодавстві, якіможутьвпливати на діюзапропонованого регуляторного акта, до ньогобудутьвноситисьвідповіднікорегування. Ризикзовнішніхчинниківданого регуляторного акта відсутній, так як йоговпровадженнявідповідаєчинномузаконодавству.

8. Показникирезультативності регуляторного акта

8.1. Кількістьпорушень правил благоустрою, якіобчислюютьсявідповідно до кількостіпротоколів про адміністративніправопорушення за ст.152 КУпАП.

8.2. Кількість несанкціонованих звалищ сміття.

8.3. Об’єми зібраних та вивезених твердих побутових відходів.

8.4. Кількість заключених договорів на вивіз ТПВ;

8.5. Розміривитраченихкоштів на утриманняоб'єктів благоустрою комунальнимпідприємством та підприємствами за рахуноккоштівмісцевого бюджету та за власнийрахунок.

8.6. Розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій.

8.7. Розмірикомпенсаційвідшкоди, заподіяноїпорушенням правил благоустрою.

Суб’єктамигосподарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконаннямвимог акта будутьвитрачатисякошти на утримання у належномусанітарномустаніналежнихїмтериторій, територій, прилеглих до їхбудівель та споруд. Вказанеутриманнявключаєручнеабомеханічнеприбирання, збірсміття, витрати на вивезеннясміття, збірвласними силами або шляхом оплати послугспеціалізованиморганізаціям за видаленнясміття, здійсненняпротиожеледнихзаходів.

Передбачаєтьсявисокийрівеньпроінформованостісуб'єктівгосподарювання та фізичнихосіб з основнихположень акту.

 

9. Заходи, за допомогоюяких буде здійснюватисявідстеженнярезультативності нормативно-правового акта.

 

Стосовно регуляторного акту буде проведено базовевідстеженнярезультативностідії акту  з метою оцінки стану суспільнихвідносин, на врегулюванняякихспрямованадія акта.

Через рікпісляприйняттярішення буде здійсненоповторневідстеженнярезультативності регуляторного акту.

Періодичневідстеженнямає бути здійснено раз на три роки після повторного відстеження за кількісними та якіснимипоказниками та порівнюватися з показникамивстановленимипід час повторного відстеження.

На підставірезультатіввідстеженняефективності регуляторного акту буде прийматисярішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідністьвнесеннязмін та доповнень до регуляторного акту, абовизнання регулярного акта абоокремихйогоположень такими, щовтратиличинність.

 

Селищний голова                                                                                                                                                       В.О.Дебелий

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь