A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Іванівська селищна рада
Херсонська область, Іванівський район

Аналіз регуляторного впливу  до проекту рішення Іванівської селищної ради «Про затвердження Правил торгівлі на Іванівському ринку»

 

Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Іванівської селищної ради

«Про затвердження Правил торгівлі на Іванівському ринку»

 

             Даний  аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений відповідно до  вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у проведенні заходів щодо впорядкування торгівлі на ринку селища Іванівка, створенні належних умов для її здійснення та обслуговування покупців, захисту прав споживачів,соціального захисту торгуючих.

Проблема є актуальною, так як у разівідсутності Правил торгівлі на Іванівському ринку ( далі - Правила) у селищі не будутьвизначеніосновніорганізаційні засади подальшогофункціонуваннядіяльностіринковогогосподарства.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

       Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, оскільки, відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до повноважень  селищної ради належить вирішення питань щодо встановлення правил торгівлі на ринку на підвідомчій території з урахуванням особливостей ведення торгівельної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами, які функціонують на ринку у селищі Іванівка та конкретизацією вимог до неї.

       Прийняття запропонованого регуляторного акту дасть можливість затвердити чітко визначені вимоги до всіх суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, що здійснюють торгівлю на ринку у селищі Іванівка, забезпечити єдиний підхід до виконання вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та захисту прав споживачів, стане гарантом надання рівних можливостей у здійсненні торгівельної діяльності всім суб’єктам підприємницької діяльності та продавцям на ринку, норми якого будуть прозорими і відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів

            Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96 № 157 "Про затвердження Правил торгівлі на ринках" втратив чинність, а Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105 (із змінами та доповненнями) носять рекомендаційний характер для затвердження Правил торгівлі на ринках органами місцевого самоврядування.

4.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання та громади внаслідок дії регуляторного акту

       Прийняття запропонованого регуляторного акту “Про затвердження Правил торгівлі на Іванівському ринку” дасть можливість затвердити чітко визначені вимоги до всіх суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, що здійснюють торгівлю на ринку у селищі Іванівка, забезпечити єдиний підхід до виконання вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та захисту прав споживачів, стане гарантом надання рівних можливостей у здійсненні торгівельної діяльності суб’єктам підприємницької діяльності та продавцям, норми якого будуть прозорими та відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

            Додаткових витрат для суб’єктів господарювання та громади внаслідок дії регуляторного акту не вбачається.

            Для органу місцевого самоврядування – Іванівської селищної ради передбачаються витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту.

            Вигода полягає в тому, що будуть чітко визначені вимоги до всіх суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, що здійснюють торгівлю на ринку у селищі Іванівка, забезпечений єдиний підхід до виконання вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та захисту прав споживачів, надані рівні можливості у здійсненні торгівельної діяльності всім суб’єктам підприємницької діяльності та продавцям на ринках міста.

5. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

- встановлення більш чітких вимог до всіх суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, що здійснюють торгівлю на ринку у селищі Іванівка;

- забезпечення єдиного підходу до виконання вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та захисту прав споживачів;

- надання рівних гарантованих можливостей у здійсненні торгівельної діяльності всім суб’єктам підприємницької діяльності та продавцям на ринку у селищі Іванівка;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

- контроль за організацією роботи ринку.

6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

            І спосіб – не затверджувати Правила на Іванівському ринку.

            Такий варіант буде лише поглиблювати існуючі проблеми в роботі об’єктів ринкової торгівлі селища і жодним шляхом не сприятиме їх вирішенню. Запровадження такого способу є недоцільним.

            ІІ спосіб – керуватися виключно Типовими правилами торгівлі на ринках, затвердженими  наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 р. N 57/188/84/105.

Даний спосіб є неприйнятним як для громадян, що здійснюють торгівлю на ринку у селищі Іванівка, так і для органу місцевого самоврядування – Іванівської селищної ради, яка прагне покращити стан справ на ринку селища з урахуванням можливостей, особливостей розміщення та напрямків розвитку ринку селища з максимальним врахуванням побажань та планів громади. Тому, тільки власно розроблені Правила торгівлі на Іванівському ринку на основі типових зможуть врахувати всі особливості нашого селища, врегулювати питання та допоможуть забезпечити сприятливі умови для продавців та споживачів нашого селища.

 

7.Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади

Затверджені запропонованим регуляторним актом Правила торгівлі на Іванівському ринку будуть відповідати вимогам чинного законодавства України у сфері організації та функціонування ринку, провадження торгівельної діяльності на ринку, захисту прав споживачів. Їх прийняття дасть можливість врегулювати проблемні питання стосовно торгівельної діяльності на ринку у селищі Іванівка з урахуванням особливостей функціонування ринку та побажань мешканців селища.

 

Сфера впливу

 

Вигоди

 

Витрати

Іванівська селищна рада, виконавчий комітет

 

-удосконалення нормативної бази з питань функціонування ринку;

 

- усунення порушень при здійсненні торгівлі на ринку;

 

- надання рівних гарантованих можливостей при здійсненні торгівельної діяльності всім продавцям на ринку;

 

-  легалізація найманої праці;

 

- контроль за організацією роботи ринку;

 

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської

продукції безпосередньо її виробниками;

 

- посилення контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринку;

 

- забезпечення стабільного надходження податків до  місцевого бюджету.

 

 

- витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту

 

Суб’єкти господарювання, які:

 - організовують рин-кову торгівлю

 

 

 

 

 

- здійснюють торгівлю на ринку

 

-визначення порядку і норм  організації і функціонування ринку;

- захист власних інтересів через договірні взаємовідносини.

 

-  на створення належних умов для торгівлі та обслуговування покупців на високому рівні;

-виготовлення інформаційних стендів, табличок тощо. 

-зменшення конфліктних ситуацій між особами, що здійснюють діяльність на ринку, органами місцевої влади, контролюючими органами та адміністрацією ринку;

-застосування рівних умов для ведення бізнесу всіма суб'єктами господарювання та громадянами на засадах дотримання вимог чинного законодавства;

- прозорість процедури впровадження регуляторного акта;

  • витрати на      сплату економічно обґрунтованих  податків, зборів, інших офіційних платежів

Населення    

 

-забезпечення належного рівня та умов торгівельного обслуговування;

- захист прав і інтересів споживачів;

- поліпшення їх  обслуговування, забезпечення належної якості та безпеки продукції, яка реалізується на ринку, стабілізація продовольчої та цінової ситуації;

- підвищення соціального захисту та зростання надходжень до місцевого бюджету, що дає можливість вирішувати проблеми соціального плану, благоустрою селища.

 

- наявних витрат не вбачається

 

 

8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

 Правилами чітко визначено вимоги до організації роботи ринку, порядку продажу на ринку, обов’язки адміністрації ринку щодо цієї організації та обов’язки торговців при здійсненні діяльності на ринку, оформлення їх робочого місця та уточнено вимоги до реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, реалізацію яких на ринку селища здійснювати заборонено.

 Установлено, що ринок повинен мати план території, погоджений  відповідно до чинного законодавства України. Упровадження таких норм створить умови для покращання обслуговування споживачів за рахунок створення нових, сучасних торговельно-сервісних комплексів, які відповідатимуть потребам споживачів у товарах і послугах.

Передбачено, що адміністрацією ринку укладається з торговцями письмовий договір про надання торговельних місць на  визначений строк з обов’язковим наданням торговцями відомостей, які повинні бути підтверджені документально, про себе та найманих працівників.

9. Вигоди, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

При прийнятті запропонованого регуляторного акту та введенні в дію Правил торгівлі на Іванівському ринку, матимуть місце наступні позитивні фактори:

- будуть впорядковані правовідносини між адміністрацією та продавцями на ринку у селищі Іванівка;

- будуть створені рівні гарантовані можливості здійснення торгівельної діяльності для всіх суб’єктів господарювання та громадян, які торгують на ринку у селищі Іванівка;

- будуть чітко визначені права та обов’язки адміністрації та продавців на ринку;

- визначаються особливості торгівлі продовольчими  та непродовольчими товарами.

10. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

             Впровадження вимог запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових коштів з державного, обласного чи місцевих бюджетів, при цьому не потребує додаткових витрат для здійснення контролю за виконанням вимог даного регуляторного акту.

            Виконання вимог регуляторного акту потребує дотримання всіма суб’єктами підприємницької діяльності, продавцями та адміністрацією ринку основних правових, економічних, соціальних та організаційних засад, визначених чинним законодавством з питань торгівлі на Іванівському ринку та зазначених в Правилах торгівлі на Іванівському ринку, що також не потребує будь-яких додаткових витрат.

11. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту

      Найбільш впливовими зовнішніми чинниками на дію регуляторного акту будуть:

  • внесення змін до чинного законодавствау сферіорганізаціїринковоїторгівлі та торговельногообслуговуваннянаселення.

Постійно буде проводитисямоніторингоцінкичинників, яківпливають на дію регуляторного акта, та вноситисявідповіднізміни і доповнення

12. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного актудовгостроковий, оскільки  визначені ним положення залежать від вимог діючих нормативно-правових актів у сфері  торгівлі на ринку, а тому внесення будь-яких змін у чинне законодавство вимагатиме перегляду відповідного регуляторного акту.

Крім того, у разі потреби, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

13. Визначення показників результативності цього регуляторного акту

Для відстеження результативності запропонованого регуляторного акту передбачається визначити наступні показники:

- кількість скарг від мешканців селищаІванівката населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради, а саме: села Балашове, Квіткове, Благодатне, Тимофіївка, Воскресенка, Михайлівка, Нововасилівка, Новосеменівка, Мартівка, Новомиколаївка, Широка Балка, Трохимівка, Захарівка, Щасливе, Новодмитрівка Перша, Шотівка, Веселівка,  з питань функціонування ринку;

-кількість порушень норм чинного законодавства, виявлених контролюючими органами на ринку у селищі Іванівка.

            Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту планується за рахунок оприлюднення регуляторного акту на сторінках районної газети « Нове життя»,  та шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Іванівської селищної ради.

14. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

            Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено на етапі підготовки його проекту до набрання ним чинності.

            Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. 

            Періодичні відстеження будуть проводитися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

           

Заходи з відстеження

Відповідальний за виконання

Аналіз кількості скарг від мешканців

селища Іванівка та населених пунктів, що входять до юрисдикції Іванівської селищної ради щодо роботи Іванівського ринку

Спеціаліст Iкатегорії – юрист юридичного відділу Іванівської селищної ради

Трохименко Л.М.

Відстеження інформації від контролюючих органів щодо порушень, встановлених на Іванівському ринку

Спеціаліст I категорії – юрист юридичного відділу Іванівської селищної ради

Трохименко Л.М.

           

 

Селищний голова                                                                                       В.О.Дебелий

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь